Mopan Suceava
Administratie

Lucian Harșovschi: Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava în plină transformare – nou corp cu săli de clasă și laboratoare, echipamente digitale, eficientizare energetică, prin fonduri nerambursabile atrase de Primăria Suceava

Municipiul Suceava finalizează în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 –2020 – Axa 10 proiectul pentru construirea clădirii  cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național ”Petru Rareș”, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi în conferința de presă de astăzi.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unei oferte educaționale de bună calitate de natură a asigura condițiile inițiale necesare atingerii unei rate mai mare de absolvire, dar mai ales creșterea posibilităților pentru elevi de a accesa niveluri superioare de educație.  Investiția constă în construirea unui corp de clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu, la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava. În vederea realizării acestei investiții și asigurării tuturor factorilor constructivi pentru funcționalitatea acesteia, s-a propus ca acest corp să fie individual ca și funcționalitate, fără circulații funcționale cu celelalte corpuri de clădire.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Îmbunătățirea și punerea în valoare a infrastructurii educaționale prin construirea unui nou corp de clădire cu regim de înălțime P+4, dimensionată pentru un număr de 140 de elevi, care va deservi exclusiv procesul de învățământ al nivelului gimnazial.
 2. Dotarea infrastructurii a claselor și a laboratoarelor din cadrul spațiului de învățământ cu utilaje și echipamente specifice moderne necesare derulării activității educaționale.
 3. Eficientizarea energetică a clădirii și dotarea cu mobilier școlar nou.
 4. Dotarea cu echipamente IT și echipamente ce urmăresc o predare modernă, utilizând tehnologii noi.
 5. Dotarea cu spații și grupuri sanitare accesibile și pentru persoanele cu handicap.
 6. Colectarea selectivă a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe categoriile selectate.
 7. Eficiența și eficacitate în implementarea proiectului prin asigurarea unui management adecvat atât în ceea ce privește implementarea proiectului cât și a asigurării sustenabilității investiției

Valoarea totală a contractului de finanțare:

6.262.315,03 lei, cu TVA, din care:

 • ajutor financiar nerambursabil din FEDR: 4.248.227,88 lei (85%);
 • ajutor financiar nerambursabil din bugetul național: 649.728,96 lei (13%);
 • cheltuieli cofinanțare a beneficiarului la cheltuielile eligibile: 99.958,31 lei (2%);
 • cheltuieli neeligibile: 1.264.399,88 lei.

 Perioada de implementare a proiectului: 08.10.2021– 30.12.2024

Se preconizează că semnarea recepției, la terminarea lucrărilor, se va face în data de 28.06.2024.

Contractul de execuție a lucrărilor a fost încheiat cu  SC COMTRANPORT SA.

În ceea ce privește procedurile de achiziție pentru dotări, echipamente și mobilier, până în acest moment au fost anulate, din păcate, întrucât fie au fost depuse oferte neconforme, fie termenul de livrare a produselor nu era unul realist, iar ulterior procedura a fost anulată automat având în vedere că nu au fost depuse oferte. Procedura de achiziție va fi reluată.

Nu este singura investiție realizată de-a lungul timpului la Colegiul Național ”Petru Rareș”, în anul 2021, din fondurile bugetului local, am construit un Centru de Documentare și Informare.

Centrul este format din:

 • aulă centrală, cu 174 locuri, acoperită cu piramidă de sticlă;
 • bibliotecă;
 • laborator de informatică cu 32 de calculatoare;
 • sală profesori;
 • Centru Erasmus.

Valoarea investiției a fost de 5.382.139 lei.

 Și tot pentru Colegiul Național ”Petru Rareș”, dar de data aceasta prin intermediul proiectului „EduDigital – Unități de învățământ preuniversitar echipate și performante în municipiul Suceava”, finanțat prin PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ se vor asigura în cadrul unității de învățământ echipamentele digitale, didactice, resursele tehnologice digitale și mobilierul necesare pentru 27 săli de clasă, laboratoare, cabinete și o sală de sport.

Valoarea investiției este de 302.100 euro. La momentul actual, procedurile se află în stadiul de evaluare a ofertanților.

Valoarea întregului proiect EduDigital pentru 28 de unități de învățământ este de 5.575.040 euro.

 Un alt proiect la Colegiul Național ”Petru Rareș” este cel pentru creșterea eficienței energetice a cantinei – internat din cadrul colegiului.

”Creșterea eficienței energetice a cantinei – internat din cadrul Colegiului Național Petru Rareș Suceava” este un proiect finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5- Valul Renovării, Axa 2- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2- Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice în instituția de învățământ prin implementarea unui sistem integrat de monitorizare, control și reducere a consumului de energie.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie renovarea energetică a clădirilor publice în vederea reducerii minime a consumului de energie cu cel puțin 50% în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire, lucru care va trebui să asigure o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30% (renovare moderată) și de cel puțin 60% (renovare aprofundată) în comparație cu situația anterioară renovării.

 • Suprafață desfășurată totală renovată =  3573,80 mp, din care:
 • Suprafața desfășurată componenta 1 – Cantina = 91 mp
 • Suprafața desfășurată componenta 2 – Internat = 89 mp
 • Numărul de stații de încărcare propuse prin proiect = 2 buc

 Valoarea proiectului este de: 10.727.240,53 lei, din care:

 • 042.507,63 lei fără TVA – cheltuieli eligibile asigurate din Programul Național Redresare și Reziliență)
 • 684.732,90 lei TVA aferent cheltuielilor eligibile – cheltuieli eligibile asigurate din bugetul de stat

Valoarea neeligibilă a proiectului este de: 832.079,34 lei din care:

 • 226,34 lei fără TVA– cheltuieli asigurate din bugetul local
 • 853,00 lei TVA– aferent cheltuielilor neeligibile asigurate din bugetul local

 Lucrări ce vor fi realizate în cadrul proiectului:

 • Lucrări de intervenţii arhitecturale

–     Desfacerea pardoselilor de la parter și izolarea cu polistiren extrudate de 5 cm a plăcii de pardoseala

–     Prevederea de izolaţii la zonele cu subsol tehnic

–     Desfacerea integrală a tâmplăriei exterioare (uși, ferestre) și parţială a tâmplăriei interioare (cea din lemn) către spații neîncălzite sau încălzite insuficient și înlocuirea acestora cu tâmplărie performanta din punct de vedere energetic

–     Desfacerea tencuielilor și zugrăvelilor pe zonele afectate de umezeală și efectuarea de reparaţii

–     Izolarea faţadelor cu vată minerală bazaltică (rezistentă la foc) de 10 cm grosime

–     Refacerea finisajelor interioare și exterioare, după caz

–     Desfacerea /refacerea trotuarelor perimetrale și etanșarea acestora la contactul cu pereții/fundațiile

–     Izolarea planșeului peste ultimul nivel și a acoperişului nou

 • Lucrări de intervenţii la structură

–     Desfacerea şarpantei a învelitorii și accesoriilor sale și realizarea unei şarpante noi, cu învelitoare din tablă profilată și accesorii (jgheaburi, burlane)

 • Lucrări de intervenţii la instalaţii

–     Revizuirea tuturor instalaţiilor sanitare și montarea de baterii economice

–     Revizuirea tuturor instalaţiilor termice și montarea de radiatoare noi

–     Revizuirea tuturor instalațiilor electrice și montarea de corpuri de iluminat economice

–     Revizuirea instalaţiilor de stingere a incendiilor și încadrarea clădirii in noile reglementari referitoare la protecţia și stingerea incendiilor și realizarea acestora conform normelor actuale

–     Prevederea de pompe de căldură pentru încălzire

–     Prevederea de panouri solare pentru producerea apei calde

–     Prevederea de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica

–     Prevederea de centrale termice cu funcționare pe gaze naturale pentru încălzire și apă caldă

–     Prevederea de echipamente/dotări care să contribuie pozitiv la creşterea performanței energetice a clădirii (cu clasă superioară de eficiență energetică A+,A++)

 • De asemenea, prin proiect vor fi instalate două puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Contract execuție lucrări:

 • SC SUCT SA
 • SC TEHNOELECTRIC SRL

Termenul de finalizare a lucrărilor este 15 septembrie 2024

Corpul de clădire este racordat la utilități (apă, canalizare, electricitate) și este branșat la sistemul centralizat de termoficare și va fi încălzit cu ventiloconvectoare. De asemenea, prin proiect s-a prevăzut procurarea și montajul unui kit fotovoltaic, pompe de căldură și două puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice

Cantina va fi echipată cu un calandru, mașină de spălat și o serie de dotări după cum urmează: linie caldă cu dulap, cuptor electric convecție, robot profesional legume, hotă electrică, ladă frigorifică, mixer profesional, vitrină frigorifică.

 

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Necessary

Advertising

Analytics

Other