LUNI ÎNCEP ÎNSCRIERILE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

Începând de luni, 9 iulie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează concurs de admitere pentru cele aproximativ 5000 de locuri existente, peste 2200 dintre ele fiind finanțate de la bugetul de stat.

Calendar de admitere – Sesiunea de admitere se desfăşoară în două etape distincte. Prima perioadă, a înscrierii candidaților și a susținerii probelor de concurs, se desfășoară în perioada 9-19 iulie, fără sâmbătă și duminică, afișarea rezultatelor urmând să aibă loc pe 23 iulie. Pentru a confirma locul ocupat, candidații declarați admiși au obligaţia de a se înmatricula, astfel încât o a doua etapă este aceea a înmatriculării (23-26 iulie), rezultatele finale fiind făcute cunoscute pe 27 iulie.

Cele zece facultăți ale USV oferă 42 de programe de studii de licență, în domenii diferite, corelate cu piața muncii. Absolvenții de liceu din acest an sau din anii anteriori au posibilitatea de a candida pentru unul din cele 1170 de locuri finanțate de la buget, la forma de învățământ cu frecvență (IF), pentru unul din locurile cu taxă (există pentru programele de licență un număr identic de locuri cu cel al locurilor bugetate), sau pentru unul dintre cele 530 de locuri pentru forma de învățământ la distanță (ID), care se organizează în pentru 9 programe de studii.

Pentru studiile universitare de masterat, Universitatea oferă 36 de programe de studii, cărora le-au fost alocate 595 de locuri fără taxă, dintre care 10 sunt destinate candidaţilor de etnie rromă. În plus, au fost alocate 130 de locuri fără taxă etnicilor români de pretutindeni. Alte 940 de locuri sunt disponibile pentru forma de învăţământ cu taxă.

În ceea ce priveşte studiile de doctorat, oferta vizează 15 domenii, însumând 49 de locuri ( 25 de locuri cu bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, 24 fără bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, dintre care 2 locuri pentru rromi) 12 locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni (10 dintre acestea fiind cu bursă). Acestora li se mai adaugă 70 de locuri cu taxă.

Toate informațiile detaliate despre procesul de admitere, referitoare la programele de studii, locurile existente, probele de concurs, taxele de înscriere, taxele de școlarizare, calendarul admiterii, actele necesare pot fi obţinute consultând pagina http://www.admitere.usv.ro/

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *