Maricela Cobuz, deputat PSD de Suceava: Cererile de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”, au fost extinse până la data de 29 noiembrie 2019

Deputatul PSD de Suceava, doctorul  Maricela Cobuz a transmis că  Proiectul  ”Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, care, spune domniasa,  reprezintă o grijă în plus a guvernării PSD pentru învățământul din România. Cererile de finanțare a acestui proiect au fost extinse până la data de 29 noiembrie 2019.

Ministerul Fondurilor Europene a anunțat prelungirea perioadei de depunere a proiectelor ce au ca scop finanțarea dezvoltării serviciilor de educație antepreșcolară în vederea implementării la nivel național a măsurilor destinate creșterii ratelor de participare la educație antepreșcolară a copiilor.

Proiectul are ca și grup țintă familiile defavorizate cu părinți plecați la muncă în străinătate, fără un loc de muncă sau care beneficiază de servicii sociale și care pot fi incluși în programe de ocupare a forței de muncă, prin parteneriat cu AJOFM. De asemenea, proiectul se adresează și cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale și a competențelor.

Principalele activități eligibile sunt oferirea de servicii de informare și consiliere a părinților, tutorilor și a programelor de educație parentală. Mai mult decât atât, proiectul asigură și ființarea înființării de noi creșe, buna funcționare a acestora, cât și susținerea financiară a unităţilor în care se oferă servicii de educaţie timpurie antepreşcolară (creșe, grădinițe și centre afterschool).

Solicitantul poate depune proiect și pentru acordarea de servicii medicale, de consiliere psihologică și de asistență socială, elaborarea de programe și materiale educaționale pentru copiii dezavantajați din învățământul antepreșcolar, aparținând minorităților naționale și cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului este de peste 168 de milioane euro, finanțat prin fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, dar și de către Guvernul României. Din valoarea toală a proiectului, regiunile de dezvoltare din România au alocate peste 149 de milioane euro, iar regiunea București-Ilfov are alocată suma de 18,9 milioane de euro.

Pot solicita finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” intituțiile de învățământ acreditate, publice și private; instituțiile de cult și asociațiile religioase, instituțiile sau agenții guvernamentali, ONG-urile, organizațiile sindicale și alții.

Prin implementarea acestui proiect, Guvernul României asigură creșterea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității romă și a celor din mediul rural.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *