MEN CONTINUĂ TĂIERILE DE POSTURI ȘI SALARII, ÎN JUDEȚUL SUCEAVA VOR FI DESFIINȚATE 80 DE POSTURI DE PROFESORI

 

Comunicat de presă

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a luat act de faptul că Ministerul Educației Naționale (MEN) continuă politica de măsuri abuzive în învățământul preuniversitar, îndreptate, în general, împotriva salariaților, dar cu consecințe negative asupra actului educațional și, evident, asupra elevilor.

„Ținta cea mai nouă a ministerului o reprezintă salariații din centrele de resurse și asistență educațională (atât județene, cât și al Municipiului București), care nu mai beneficiază de sporul pentru învățământ special de 15% din salariul de bază. Aceasta în condițiile în care dreptul respectiv este prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, iar legislația în domeniu definește aceste instituții ca fiind instituții de învățământ special integrat.
Mai mult, deși pentru colegii noștri – personal didactic – din cadrul CJRAE/CMBRAE au fost deja încheiate contracte individuale de muncă la plata cu ora, Ministerul Educației solicită expres <>. Cu alte cuvinte, pentru munca prestată în baza acestor contracte de muncă, colegii noștri nu vor fi plătiți.

De asemenea, în ciuda dezmințirilor din partea MEN, ca răspuns la comunicatul nostru din data de 31 august a.c. – prin care se dădeau asigurări că nu vor fi făcute disponibilizări în sistem – inspectoratele, din dispoziția ministerului, continuă campania de diminuare a numărului de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv din învățământul special. Subliniem faptul că este vorba atât personal didactic de predare, cât și de personal didactic auxiliar și nedidactic. Grav este că nu vorbim despre posturi vacante, ci despre posturi ocupate de persoane încadrate cu contracte individuale de muncă. În total, peste 4.000 de posturi. Și toate acestea, pentru acoperirea unui deficit pe fondul de salarii de 400 milioane lei – deficit despre care membrii Executivului afirmă că nu există“, a declarat Marius Ovidiu Nistor, președinte FSE SPIRU HARET.

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” solicită Guvernului României să dispună măsuri urgente pentru stoparea diminuării numărului de posturi și a salariilor personalului din învățământ – măsuri ilegale, inoportune și în contradicție cu interesul învățământului și cu necesitatea asigurării unui act educațional de calitate. (Departamentul Comunicare şi Imagine, Dragoş Constantin Neacşu)

Detalii pentru județul Suceava

”În spiritul celor prezentate in comunicat de Federatia Sindicatelor din Educatie ,,Spiru Haret” – federație la care suntem afiliați, prin OMEN nr. 4884/2018, la Suceava trebuiesc reduse 80 de posturi / norme – 65 din învățământul de masă și 15 din CJRAE și învățământ special. Astăzi sunt invitați la sediul IȘJ directorii de școli din învățământul special pentru a identifica cele 15 posturi / norme ce vor desființate, a transmis profesorul Traian Pădureț, președinte al Uniunii Județene a Sindicatelor PRO EDUCAȚIA Suceava.

PRO-EDUCATIA

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *