Minsterul Culturii şi Identităţii Naţionale vrea să îşi mărească aparatul propriu de personal cu încă 50 de posturi dând afară 50 de angajaţi din alte instituţii subordonate

Pe principiul usor modificat “pleacă ai voştri, vin ai noştri, noi rămânem tot ca proştii” Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a supus dezbaterii publice un proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale.
Argumentarea ministerului: „În vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgență nr. 76/2018 (privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii), prezentul proiect de act normativ are ca obiect de reglementare suplimentarea numărului maxim de posturi din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu 50 posturi, transferate de la organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea ministerului.
Scopul acestei măsuri îl reprezintă eficientizarea activităţii instituţiei, în vederea îndeplinirii responsabilităţilor ce revin ministerului pentru implementarea Programului și în vederea asigurării funcționării mecanismului de finanţare şi de coordonare la nivel naţional. Mai mult decât atât, atribuțiile ministerului trebuie adaptate și actualizate pentru a corespunde obligațiilor ce decurg din punerea în aplicare a Programului.
De asemenea, proiectul de act normativ are în vedere modificarea structurii organizatorice a Ministerului Culturii şi Indentității Naționale, care este prevăzută în anexa nr. 1 la H.G. 90/2010, cu modificările și completările ulterioare. Pentru asigurarea structurii de personal necesar gestionării Programului, este necesară suplimentarea numărul de posturi al aparatului propriu al ministerului cu 50 de posturi, prin diminuarea corespunzătoare a numărului maxim de posturi alocate instituțiilor subordonate ministerului”.

Mai pe direct şi pe scurt  spus angajăm pentru mai sus ca să dăm afară de mai jos.

La aflarea acestei veşti Rețeaua Națională a Muzeelor din România (rețea instituțională (alcătuită din 72 instituții publice sau private cu activitate în domeniul muzeal), cu reprezentativitate națională a transmis o scrisoare către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale prin care își exprimă totalul DEZACORD cu privire la Proiectul de Hotărâre din data de 17.10.2018 privind ”Programul de investiții în domeniul culturii, cu executare multianual”, care este în prezent supus dezbaterii publice. Aceştia precizează că „În mod repetat, atât RNMR, cât și muzeele naționale aflate în subordinea MCIN, au făcut nenumărate memorii în care au arătat situaţia deosebit de critică din punct de vedere al resurselor umane. La toate aceste memorii nu ni s-a răspuns până în prezent… Dacă Ministerul Culturii și Identității Naționale nu va ține cont de doleanțele deplin justificate ale RNMR, aceasta își rezervă dreptul de a apăra interesele muzeelor naționale prin toate mijloacele legale, inclusiv cele radicale”.
Vom urmări acest subiect pentru a vedea cum funcţionează „sistemul” în România.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *