Modificări importante anunțate de Casa Județeană de Pensii Suceava: perioade suplimentare la vechimea în muncă în condiţii deosebite, limită de vârstă modificată pentru pensii anticipate și de invaliditate, majorarea indemnizațiilor persoanelor deportate, refugiate, supraviețuitoare trenului morții

Directorul Executiv al Casei Judeţene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu anunță că începând cu data de 01.01.2020, îndemnizaţiile stabilite în temeiul O.G.nr. 105/1999 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.189/2000, se majorează astfel:

  • persoanele care au fost deportate în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate,(art.1 alin.1 litera a ) şi persoanele care au fost private de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare,(art.1 alin.1 litera b), au dreptul la o îndemnizaţie lunară de 700 lei,(faţă de 400 lei în prezent), pentru fiecare an de deportare ori de detenţie;
  • persoanele care au fost refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate,(art.1 alin.1 litera c), persoanele care au făcut parte din detaşamentele de muncă forţată,(art.1 alin.1 litera d) şi persoanele care au fost evacuate din locuinţa pe care o deţineau,(art.1 alin.1 litera g) ,au dreptul la o îndemnizaţie lunară de 300 lei,(faţă de 250 lei în prezent), pentru fiecare an de strămutare,de muncă forţată sau de evacuare din propria locuinţă;
  • persoanele care s-au aflat în situaţia prevăzută la art.1 alin.1 litera e –au fost supravieţuitoare a trenului morţii au dreptul la o îndemnizaţie  lunară de 700 lei, în cuantum fix,(faţă de 400 lei în prezent);
  • soţul supravieţuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la art.1 alin.1 litera a)-e) şi g),precum şi  persoana care s-a aflat în situaţia prevăzută la art.1 alin.1 litera f, are dreptul la o îndemnizaţie  lunară de 250 lei, în cuantum fix, (faţă de 200 lei în prezent).

La acest moment, în evidenţele Casei Judeţene de Pensii Suceava se află un număr de 2096 beneficiari ai îndemnizaţiilor stabilite în temeiul O.G.nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.189/2000.

Altă modificare legislativă care vizează dispoziţiile Legii nr.263/2010 ,art.18 litera a şi  art. 55 alin.1 litera a,  a fost adusă  prin Legea nr. 215/2019, care a intrat în vigoare începând cu data de 17.11.2019.

Potrivit art.18 litera a, aşa cum a fost modificat prin Legea nr.215/2019, pentru perioadele ulterioare datei de 01.04.2001 care reprezintă, conform legii stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite  se acordă perioade  suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de  cotizare în condiţii normale, respectiv 4 luni pentru fiecare an lucrat  în condiţii deosebite de muncă.

Prin urmare, potrivit modificărilor aduse prin Legea nr.215/2018  la art.18 litera a, se acordă 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite numai pentru perioadele  ulterioare datei de 01.04.2001.  

În ceea ce priveşte reducerile vârstei standard de pensionare acestea se aplică începând cu data de 17.11.2019.

Şi în situaţia beneficiarilor de pensie de invaliditate, pensie anticipată/ anticipată  parţială, la trecerea la limită de vârstă , începând cu data de 17.11.2019, vârsta standard de pensionare redusă va fi calculată conform noilor reglementări. 

Este important de precizat că în luna decembrie  a anului 2019, va fi plătit ajutorul anual pentru încălzire, în cuantum de 400 lei, pentru un număr de 286 beneficiari, (veterani-titulari de drepturi), mai transmite Constantin Boliacu.

 

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.