Momente festive la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți la sfârșit de an școlar. 24 absolvenți cu media 10.00

Ieri, 25 iunie 2021, în cadrul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a fost marcată, prin momente festive organizate la nivelul fiecărui colectiv de elevi, încheierea anului școlar 2020/2021. Elevii claselor a V-a și IX-XI au înscris în Cartea de onoare a colegiului, rezultate deosebite care încununează efortul întregii noastre comunități educaționale.  

Din cei 674 de  elevi din clasele a V-a și IX-XI ai colegiului, un număr de 18 elevi au încheiat anul școlar cu media generală 10, aceștia fiind premiați cu Diploma de onoare „I. G. Sbiera” și cu Diploma de Excelență – Premiul I: Juravle Bianca Maria și Vicol Claudiu Dorin (clasa a V-a); Cîrciu Tiberiu Theodor (clasa a IX-a A); Parasca Mihai, Tablan Alexia Maria, Văcaru Andra Gabriela (clasa a IX-a C); Costache Manuela Alexandra, Moroșan Ioana Valentina, Pătrăucean Bianca (clasa a IX-a E); Chelba Sergiu Mihai, Ciobîcă Denisa (clasa a X-a A); Bărbuță Theodora Elena, Coroamă Elena Doruța, Juravle Oana Mădălina, Moloci Anastasia (clasa a X-a C); Fîșcu Matei Mihai, Simionesi Denisa Maria (clasa a X-a E); Țugui Cosmin (clasa a XI-a E). Tabloul performanței școlare pentru clasele a V-a și IX-XI include 555 de elevi care au finalizat cursurile școlare cu medii peste 9. Munca depusă pe parcursul întregului an școlar a fost răsplătită și prin acordarea a  33 Diplome de merit – Premiul I, 47 Diplome de merit Premiul II, 65 Diplome de merit – Premiul III și a unui număr de 328 de Diplome de merit – Mențiune.

Aceste rezultate, împreună cu cele obținute de elevii claselor a XII-a, creionează tabloul general reușitei școlare de la Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”,  la finalul unui an școlar deosebit de solicitant, plin provocări, incertitudini, dificultăți și piedici generate de contextul pandemic în care s-a derulat procesul didactic. Cele 24 medii generale de 10, 69 de premii I, 75 de premii II, 83 de premii III care au fost obținute în acest an școlar de cei 885 de elevi ai colegiului sunt rezultatul eforturilor conjugate ale tuturor factorilor implicați în procesul educațional și o mărtuire a seriozității, continuității, perseverenței cu care comunitatea noastră se implică în educarea tinerei generații.

Echipa managerială formată din prof. dr. Puiu Adrian Nicolae, directorul instituției, și prof. Lăzărescu Luminița, director adjunct, în asentimentul întregului colectiv profesoral al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, adresează mulțumiri sincere tuturor celor care au făcut posibilă scrierea unei noi pagini în cartea performanței învățământului rădăuțean: Inspectoratului Școlar Județean Suceava, autorităților locale, reprezentanților acestora în cadrul Consiliului de administrație al colegiului, cadrelor didactice, Asociației părinților, Egger România se arată în comunicatul transmis prin grija profesorului Florin Popovici.  ”Prețuirea noastră se îndreaptă, deopotrivă, către toți elevii care, prin asumarea valorilor care definesc comunitatea noastră școlară, parcurg an de an, cu dăruire și perseverență drumul spre performanță și a căror rezultate la învățătură, la olimpiade și concursuri școlare costituie o carte de vizită care ne reprezintă cu cinste nu doar în cadrul comunității locale ci și la nivel județean, național și internațional”, a transmis directorul Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzachi, profesorul Adrian Nicolae Puiu.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *