Multum in parvo, o monografie concentrată: ”Salcea – În umbra cetății de scaun a Moldovei”. Autori: Cătălin Huțu, Elena Monica Huțu

Un foarte bine documentat studiu  monografic dedicat orașului Salcea,  scris de familia de dascăli Cătălin Huțu și Elena Monica Huțu  a văzut lumina tiparului la sfârșitul anului trecut, sub egida Editurii ”Sfântul Ierarh Nicolae” din Brăila.

Un volum concentrat,  care deschide încă o cale  spre monografia completă, exhaustivă, pe care Salcea, cu satele cuprinse acum în noul oraș, o merită pe deplin.

Informațiile  cuprinse în volumul publicat de cei doi autori sunt structurate pe clasicul standard al monografiilor, mai vechi și mai noi, care punctează mai întâi cadrul geografic, istoria așezării, repere demografice, economice, sociale, Școala și Biserica – cu toate confesiunile,eroi ai comunității,  portrete ale unor personalități născute în această vatră veche românească din partea de nord a Moldovei, cu destin special, specific localităților de la granița cu Imperiul Austro-Ungar, până la Marea Unire din 1918.

O carte valoroasă pentru toți cei care sunt interesați de istoria orașului Salcea și a localităților cuprinse în această unitate administrativ – teritorială relativ nou constituită dar  ai căror locuitori, cu satele în care trăiesc și acum, au rădăcini vechi de sute de ani în acest colț de țară.

”Multum in parvo” – Mult în puțin, definiția latinească pentru concentrarea ideilor, este o definiție la fel de bună pentru munca depusă de cei doi autori, care au reușit să comprime,  cu profesionalism și talent,  în 200 de pagini, o imagine coerentă și ilustrativă a ceea ce  înseamnă ”Salcea – În umbra cetății de scaun a Sucevei”.

Prezentăm în cele ce urmează cuvântul de deschidere al acestui volum de repere monografice, semnat de autorul Cătălin Huțu, profesorul  de istorie  atașat sufletește pentru totdeauna  de comunitatea din Salcea, de oamenii și locurile acestui meleag:

ARGUMENT. ISTORICUL CERCETĂRILOR

Salcea. În lucrarea de față, rescriu povestea acestei așezări, de această dată prin prisma mult mai multor informații și documente, la care am avut acces, comparativ cu predecesorii mei, învățătorul Aurelian Stanciu, a cărui lucrare în format ”bătut la mașină” a apărut în anii 70 și cu cunoscutul scriitor local, Ion Drăgușanu, un alt pasionat al istoriei   acestor locuri, sub a cărui semnătură a apărut lucrarea – Pagini monografice. Salcea. Mereni. Plopeni. Prelipca. Văratec – 2004, dar și … prin prisma istoricului de formație, pasionat și dedicat menirii asumate, aceea de profesor.

Plecând de la aceste realități, dar poate și din dorința ca cei douăzeci de ani de activitate, în școlile din orașul Salcea să capete o altă consistență, am elaborat acest studiu istorico – geografic, care inițial s-a vrut doar un suport pentru o  disciplină  opțională.

De ce  un suport adresat elevilor mei ? Pentru că, gândesc și acționez în meseria mea ghidându-mă după crezul istoricului Nicolaie Iorga – ”Un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil, care nu-și cunoaște părinții”.

Un loc aparte, în cuprinsul lucrării, l-am rezervat personalităților care s-au născut pe aceste locuri – învățători, militari, profesori, oameni politici, scriitori, care au contribuit la realizarea statului modern român, în 1859 , la cucerirea independenței de stat, în 1877 și la desăvârșirea unității naționale prin participarea la primul război mondial din 1916 – 1918.

Nu au fost uitați nici cei care au luptat pe fronturile celui de-al doilea război mondial pentru eliberarea Basarabiei și mai apoi pentru înfrângerea fascismului, dar nici cei  care s-au opus regimului comunist și au suferit în închisorile de tristă amintire de la Botoșani și Iași.

 Profesor Cătălin Huțu

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *