Nereguli identificate de inspectorii DSP pe zona de sănătate publică în luna februarie: 321 de controale, amenzi de 27.000 de lei, o unitate de cazare cu activitatea suspendată

Direcția de Sănătate Publică Suceava a transmis un comunicat  de presă confirmat de directorul executiv Silvia Boliacu prin care s- a oferit informații în ceea ce privește activitatea desfăşurată la nivelul Serviciului de Control în Sănătate Publică (SCSP), din cadrul DSP, desfășurată în luna februarie 2020.

Inspectorii acestui serviciu, au transmis că în obiectivele din categoria ”nonaliment”, au efectuat un număr total de 321 controale, pentru neconformităţile constatate fiind aplicate sancțiuni contravenționale constând în 6 amenzi în valoare totală de 27.000 lei, 3 avertismente iar la o unitate de cazare a fost suspendată activitatea.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria nonaliment au cuprins: 10 controale la categoria apă, 11 controale în unități de turism, fiind aplicate 2 amenzi în valoare de 14.000 lei, 4 controale în unităţi din categoria mediu, 11 controale în obiective din categoria cosmetice ( au fost verificate 77 de produse cosmetice, pe diferite tipuri); 118 controale la utilizatorii profesionali de produse biocide ( unităţi sanitare, unităţi de turism, cabinete de înfrumuseţare, unităţi de alimentaţie publică); 23 de controale în unităţi de învăţământ (la o unitate de învățământ liceal a fost aplicată o amendă în valoare de 5000 lei); 64 controale în unităţi sanitare fără paturi (din care: 15 controale în unităţi de medicină primară; 12 în unităţi de asistenţă medicală ambulatorie; 31 controale în unităţi de asistenţă de medicină dentară; 2 controale în laboratoate de analiza medicale, 3 controale în centre de hemodializă, 1 control în unități socio-medicale, a fost verificat și 1 cabinet de tehnică dentară și au fost efectuate și 4 recontroale, fiind aplicate 4 sancțiuni: 3 avertismente și 1 amendă în valoare de 2.000 lei. A fost verificate 1 spital, au fost efectuate și 70 controale vizând activitatea de colectare, depozitare şi de neutralizare a deşeurilor periculoase în unităţi sanitare (din care un număr de 27 controale la producători mici de deşeuri periculoase, 42 controale la producătorii mijlocii de deşeuri periculoase și 1 controal la producătorii mari de deșeuri periculoase; au verificate 9 unități din categoria cabinete de înfrumusețare , fiind aplicate 2 amenzi, în valoare totală de 6.000 lei

O parte dintre unităţile din categoria ”nonaliment” controlate, au prezentat o serie de neconformităţi: neasigurarea supravegherii sănătății lucrătorilor prin efectuarea examenelor medicale, desfășurarea activității fără certificatul de instruire profesională privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, nerespectarea regulilor de igienă în unități de folosință publică, nerespectarea protocolului complet de sterilizare în funcție de metoda aplicată, a instrumentarului din domeniul sanitar și de înfrumusețare și lipsa produselor biocide și a aparaturii pentru sterilizarea instrumentarului.

Suspendarea de activitate la o unitate de cazare a fost aplicată pentru lipsa documentelor de reglementară sanitară, starea necorespunzătoare de întreținere a spațiilor de cazare și a cazarmamentului, pentru neîntreținerea grupurilor sanitare în permanentă stare de curățenie, acestea fiind și în stare avansată de degradare și pentru lipsa materialelor pentru efectuarea curățeniei și lipsa produselor biocide.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *