NOI CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU SOLICITANȚII DE LOCUINȚE ANL ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu a anunțat astăzi într-o conferință de presă că a inițiat un proiect de hotărâre ce va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința de mâine, privind modificarea criteriilor de atribuire a locuințelor ANL, nou construite în zona Metro. El a explicat că, în esență, vor fi acceptate și cereri de la persoane care au împlinit 36 de ani, dar nu mai mult, condiția fiind să fi avut vârsta de mai puțin de 35 de ani în momentul depunerii cererii. De asemenea, vor fi acceptate și cereri din partea persoanelor care locuiesc în afara municipiului Suceava dar la o distanță nu mai mare de 10 kilometri. La Primăria municipiului Suceava sunt înregistrate un număr de 517 dosare pentru locuințe ANL, Ion Lungu arătând că nu vor fi luate în considerare dosarele care nu au fost actualizate.

Potrivit proiectului de hotărâre care va fi supus mâine votului deliberativului local, punctajul pentru obținerea une locuințe ANL în municipiul Suceava este următorul:

Chiriaș – 10 puncte; tolerat în spațiu – 7 puncte; suprafața locuibilă deținută cu chirie, între 15-18 mp – 5 puncte, 12-15 m.p – 7 puncte, 8-12 m.p. – 9 puncte, sub 8 m.p. – 10 puncte.

Starea civilă: căsătorit – 10 puncte, necăsătorit  – 8 puncte.

Numărul de persoane în întreținere: un copil – 2 puncte, 2 copii – 3 puncte, 3 copii – 4 puncte, 4 copii – 5 puncte, câtre un punct pentru fiecare copil peste numărul de 4. Pentru alte persoane în afară de copii – 2 puncte, indiferent de numărul lor. Starea de sănătate a solicitantului -2 puncte dacă necesită însoțitor.

Vechimea cererii solicitantului: un an 1 punct,  1-2 ani – 3 puncte, 2-3 ani – 6 puncte,  3-4 ani  – 9 puncte. Pentru fiecare an peste 4, se acordă câte 4 puncte.

Nivelul studiilor și pregătirii profesionale: fără studii și fără pregătire profesională – 5 puncte.  Cu școală generală fără pregătire profesională sau specializare la locul de muncă – 8 puncte. Cu studii medii fără pregătire profesefională și/sau specializare la locul de muncă – 10 puncte. Cu pregătire profesională prin studii medii sau profesională de specialitate și/sau prin studii superioare de scurtă durată – 13 puncte. Cu studii superioare – 15 puncte.

Situația locativă sau socială deosebită: tineri prov eniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani – 15 puncte. Tineri care au adoptat sau adoptă copii – 10 puncte. Tineri evacuați din case naționalizate – 5 puncte.

Venitul lunar pe membru de familie: mai mic decât salariul minim pe economie – 15 puncte, între salariul minim și salariul mediu pe economie – 10 puncte.

Criteriile se aplică doar pentru cei care au îndeplinit în totalitate condițiile de obținere, conform legii, a unei locuințe ANL. În cazul unor puctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă care este sau poate deveni iminent gravă. În condițiile în care acest criteriu nu departajează, se ia în considerare vechimea cererii. Dacă nici acesta nu face departajarea, se va lua în considerare starea civilă și starea de sănătate a solicitantului.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *