Noile prevederi de acordare a concediilor de odihnă propuse de Ministerul Educaţiei, contestate de Traian Pădureț liderul Sindicatului „Pro – Educaţia” Suceava

Profesorul Traian Pădureț, președinte Uniunea  Judeţeană  a   Sindicatelor „Pro – Educaţia” Suceava, membră a Federaţiei  Sindicatelor  din Educație  ,,Spiru  Haret”, a transmis un punct de vedere în legătură cu proiectul Ministerului Educaţiei Naţionale referitor la modul în care vor beneficia de concedii de odihnă directorii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

Traian Pădureţ consideră că acest proiect de Oridn de ministru va produce multe nemulțumiri în rândul dascălilor şi, de asemenea, nu va putea rezolva problema necesarului de cadre didactice pentru desfășurarea examenelor naţionale.

Prezentăm mai jos punctul de vedere transmis de liderul sindical Traian Pădureţ:

„Proiectul de OMEN propune ca directorii să beneficieze de concediul de odihna ca şi inspectorii școlari, conform prevederilor Codului Muncii, adică 25 zile lucrătoare, iar cadrele didactice să beneficieze de concediul de odihnă – 62 zile lucrătoare / an – pe perioada vacanţelor școlare. Propunerea MEN vine ca urmare a discuțiilor provocate de programul de salarizare EDUSAL care îngrădește dreptul de a beneficia de concediul de odihna în orice perioadă în  vacanţele școlare.

Şi până în prezent, cadrele didactice beneficiau de concediul de odihnă DOAR în perioada vacanţelor școlare.

Mare parte din directorii unităților de învățământ nu efectuau efectiv cele 62 zile de concediu de odihnă, din cauza activităților de pregătire a unităților școlare pentru anul școlar următor – în special unitățile școlare mari, mai ales cele cu cantină şi internat, organizării de examene / concursuri naționale etc.

Propunerea MEN vine si ca urmare a faptului că unii directori de unități școlare care se aflau în pragul pensionării, neefectuând zilele de concediu, şi-au plătit la ieșirea la pensie zilele de concediu neefectuate. MEN putea să ia măsuri pentru a interzice plata zilelor de concediu neefectuate şi recuperarea sumelor deja achitate către directorii care au beneficiat de acest lucru, dacă legea permitea acest fapt. A considerat însă, că e mai simplu să vina cu o propunere de restricționare pentru toți directorii de unități școlare.

Cadrele didactice au fost obligate, tot prin restricționarea din programul de salarizare EDUSAL să beneficieze de concediul de odihnă în fiecare vacanţă școlara, în toate zilele de vacanţă școlara, începând cu vacanţa de iarnă. Dacă în vacanţa de iarnă nu erau înscrise în programul de salarizare toate zilele ca şi concediu, programul EDUSAL nu valida  salarizarea!

Calculul aritmetic arată că, impunând zile de concediu în fiecare vacanţă școlară începând cu vacanța de iarnă, toate cadrele didactice vor fi în activitate începând cu prima parte a lunii august.

Propunerea MEN vine şi ca urmare a faptului că, în perioada de vară – când se desfășoară majoritatea examenelor naționale,  se înscriau din ce în ce mai puțini profesori. Măsura MEN nu va rezolva această problemă a lipsei de cadre didactice pentru desfășurarea examenelor naționale!

MEN ar trebui să lase la latitudinea cadrelor didactice perioada din vacanțele școlare pentru a beneficia de concediul de odihnă, dar să condiționeze conducerea școlilor în aprobarea  perioadelor de concediu cu acoperirea necesarului de cadre didactice pentru desfășurarea examenelor naționale. Fiecare unitate școlară în care se desfășoară examene, concursuri etc. poate fi obligată să asigure necesarul de cadre didactice pentru aceste activități.

În privința concediului de odihna pentru directorii de unități școlare, măsura ar putea fi luată, dar cu stimularea salarială a acestora. În acest moment, sunt unități școlare unde directorii au salariul mai mic decât unele cadre didactice, în aceleași condiții de pregătire, grade didactice, vechime etc. Acest lucru se datorează faptului ca 99.99 % din directori nu beneficiază de sporul de dirigenție de 10 %, nu beneficiază de sporul de încordare psihică de 10%. Amintesc aici şi de directorii de scoli primare sau grădinițe care, pe lângă funcția de conducere, au şi obligația de normă întreaga la clasa/grupa de preșcolari.

În concluzie, consider ca acest proiect de ordin de ministru va crea mai multe nemulțumiri si nu va rezolva problema asigurării necesarului de cadre didactice pentru desfășurarea examenelor naționale”.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *