O nouă încercare a Prefecturii de a lămuri sucevenii cum trebuie citită Ordonanța Militară nr.6, privind carantinarea Sucevei. Alt set de norme de aplicare

Ordonanța Militară nr. 6, privind instituirea măsurii carantinei în municipiul Suceava și în localitățile limitrofe, în opinia multora, a fost scrisă pe genunchi. Multe prevederi conținute nu sunt suficient de clare și explicite, altele se contrazic între ele. Multe detalii specifice vieții sociale reale nu s-au regăsit în conținutul acestui act normativ militar.

S-a ajuns astfel în arhicunoscuta situație românească, aceea că un act normativ nu se poate aplica decât după ureche, atâta vreme cât nu sunt emise normele de aplicare. În timpuri normale, acest detaliu privind aplicarea legislației în spațiul național era luat deseori în derâdere, pentru că nu provoca efecte imediate.

Dar în această perioadă claritatea mesajului conținut în actele normative, cu atât mai mult într-o ordonanță militară, trebuie să fie cel mai importat aspect de care să se țină cont.

Fiindcă doar așa, cei puși să aplice legea, dar și cei care sunt vizați de dispozițiile acesteia, vor putea acționa corect, fără teamă că vor greși.

În acest context Prefectura Suceava a transmis un al doilea set de ”îndrumări de utilizare” a celebrei de-acum Ordonanțe Militare nr.6, pentru sucevenii nelămuriți după ce li s-a livrat o primă listă conținând ”clarificări”, acum două zile.

Cu speranța că noile lămuriri acoperă toate aspectele cu care se confruntă sucevenii în viața reală, iată conținutul noului pachet de clarificări furnizate de Instituția Prefectului – Județul Suceava:

Având în vedere numeroasele întrebări primite de la cetățeni cu referire la regulile de deplasare valabile după intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 6/ 2020 vă transmitem mai jos câteva clarificări.

Odată cu instituirea măsurii de carantinare, prin Ordonanța Militară nr.6 din 30.03.2020, asupra municipiului Suceava, și a localităților limitrofe Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocul Dragomirnei, s-a impus interzicerea deplasărilor persoanelor cu domiciliu/ reședința în zona carantinată către celelalte localități din județ care constituie perimetru de protecție a acestei zone.

Prin Hotărârea nr. 8 din 31.03.2020 a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava (CJCCI), în calitate de autoritate împuternicită,  sunt stabilite anumite excepții și anume:

  • este permisă intrarea, respectiv ieșirea din zona de carantină pentru transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona de carantină, precum și aprovizionării populației, pe baza documentelor justificative care să indice scopul și destinația transportului.
  • este permisă intrarea, respectiv ieșirea persoanelor care nu locuiesc în zona de carantină, dar care desfășoară activități economice sau activează în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, instituțiilor deconcentrate, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agricultorii,  alimentație publică, alimentare cu apă, comunicații și transporturilor.

Persoanele care se încadrează în această categorie vor prezenta autorităților adeverința de la locul de muncă, semnată și ștampilată de angajator, însoțită de legitimația de serviciu – acolo unde este aplicabil.

Adeverința eliberată de către angajator, trebuie să specifice în clar următoarele aspecte: datele de contact și de identificare ale angajatorului, datele de contact și de identificare ale persoanei angajate/ salariat, itinerariul de deplasare al acesteia (domiciliul – locația în care acesta își desfășoară activitatea de lucru), necesitatea argumentată a prezenței angajatului la locul de muncă și faptul că persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic.

În cadrul adeverinței eliberate de angajator trebuie inclus în mod obligatoriu și Declarația persoanei fizice – reprezentant legal cu următorul conținut: „Subsemnatul …, în calitate de angajator al …., cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.

– este permisă ieșirea, respectiv intrarea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, dar care activează în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, asistenței și protecției sociale, serviciilor de utilitate publică, alimentare cu apă, energetic, comunicații, transporturilor, gospodăririi apelor, pentru situații excepționale care țin de menținerea serviciilor publice sau operaționale.

Persoanele care se încadrează în această categorie vor prezenta autorităților adeverința de la locul de muncă, semnată și ștampilată de angajator, însoțită de legitimația de serviciu – acolo unde este aplicabil.

Adeverința eliberată de către angajator, trebuie să specifice în clar următoarele aspecte: datele de contact și de identificare ale angajatorului, datele de contact și de identificare ale persoanei angajate/ salariat, itinerariul de deplasare al acesteia (domiciliul – locația în care acesta își desfășoară activitatea de lucru), necesitatea argumentată a prezenței angajatului la locul de muncă și faptul că persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic.

În cadrul adeverinței eliberate de angajator trebuie inclus în mod obligatoriu și Declarația persoanei fizice – reprezentant legal cu următorul conținut: „Subsemnatul …, în calitate de angajator al …., cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.”

– este permisă ieșirea și intrarea în zona de carantină, exclusiv între locuință și locul de muncă, pentru persoanele care locuiesc în zona de carantină  și au calitatea de angajați ai instanțelor judecătorești din circumscripția Curții de Apel Suceava și ai Parchetelor din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, cu sediul în afara zonei de carantină, pentru asigurarea activităților de judecată, respectiv de urmărire penală și supraveghere a acesteia, inclusiv pentru funcțiile de conducere ale acestor instituții, în regim de urgență.

Pentru verificarea motivului deplasării va fi prezentată legitimația de serviciu și adeverință semnată și ștampilată de Președintele instanței de judecată.

– este permisă intrarea și ieșirea din zona de carantină și pentru ceilalți participanți la actul de justiție  (justițiabili, reprezentanții acestora, martori, experți, interpreți etc.) pentru cauzele de urgență care se soluționează în perioada stării de urgență.

Pentru verificarea motivului deplasării va fi prezentată citația emisă de instanță, împuternicire/ delegație avocațială însoțite de o declarație pe propria răspundere privind justificarea deplasării.

– Persoanele din zona de carantină sau din zona de protecție care necesită asistență medicală de urgență în situații speciale (ex: transfer inter-clinic, chimioterapie, radioterapie, tratament întreținere după chimioterapie/radioterapie, programe naționale de sănătate etc.) în centre medicale/unități spitalicești situate în afara zonei de carantină și a județului Suceava, se pot deplasa conform programării, în intervalul orar 06:00 – 22.00.

Acestea vor prezenta documente medicale justificative, dovada programării, pentru data în care efectuează deplasarea și declarație pe proprie răspundere în care se va preciza traseul deplasării, mijlocul de transport și datele de identificare ale însoțitorului.

De asemenea acestea se vor deplasa numai cu mijloace de transport proprietate personală a acestora sau a însoțitorului/conducătorului auto.

De asemenea este interzisă intrarea în zona carantinată a persoanelor care locuiesc în zona de protecție cu excepția acelor persoane care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor în această zonă.

Persoanelor din zona de protecție le este interzisă deplasarea între localitățile din zonă cu excepția aceșor persoane care care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.

Având în vedere că în această perioadă, sunt solicitări din partea cetățenilor aflați în zona de carantină, pentru deplasarea în afara acestui perimetru în vederea desfășurării activităților agricole, facem precizarea că în baza celor expuse mai sus este interzisă deplasarea acestora.        

Toți cetățenii, trebuie să fim conștienți de necesitatea păstrării distanțării sociale și totodată să respectăm cu strictețe dispozițiile în vigoare, pentru a crea premizele că în cel mai scurt timp posibil, viața să reintre în normalitate.

        

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *