„O şcoală europeană, o şcoală pentru fiecare!”, proiect Erasmus Plus la Şcoala Gimnazială Nr. 6 Suceava

Şcoala Gimnazială Nr. 6 din Suceava a câştigat finanţarea unui proiect prin fonduri europene. Este vorba despre un proiect KA1 – mobilități de formare pentru cadrele didactice, cu un buget de 20.440 de Euro, intitulat „ O şcoală europeană, o şcoală pentru fiecare!”. Finanţarea este asigurată prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, promovat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, şi este primul proiect de acest tip aprobat la Şcoala Gimnazială Nr. 6 din Suceava.

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 2 septembrie 2019. Proiectul „ O şcoală europeană, o şcoală pentru fiecare!”  este condus de dorinţa de a îmbunătăţi calitatea educaţiei în instituţia de învăţământ în vederea creării unei şcoli incluzive.

Acest proiect s-a dezvoltat pentru a instrui personalul didactic în facilitarea accesului şi gestionarea mediilor incluzive, folosind cele mai bune strategii,  diferenţiate, nonformale în vederea stimulării motivaţiei faţă de procesul de învăţare al elevilor.

În anul şcolar 2019-2020, 8 cadre didactice ( 4 profesori pentru învăţământul primar şi 4 profesori pentru cel gimnazial) se vor perfecţiona prin cursurile de formare: ,, Designing Inclusive Educational Environments – ERASMUS+ SE.1.DEIE” ( Europass Teacher Academy, Florenţa, Italia) şi ,, Vitamin C boosts education!– coaching, the non-formal education method to bring out the best from your learners” (Dominou Association, Larnaca, Cipru).

 Participanţii la mobilităţi vor fi aleşi din rândul profesorilor care funcţionează în Şcoala Gimnazială Nr. 6 din Suceava, care lucrează cu elevii de la ciclul  primar şi cel gimnazial, pe diferite discipline şcolare.

Astfel, în urma participării la cele două cursuri de formare, cadrele didactice vor putea:

  • să identifice barierele, din calea participării şi a învăţării din şcoală şi a resurselor pentru sprijinirea elevilor cu dificultăţi de învăţare;
  • să elaboreze priorităţile de dezvoltare şi intervenţiile de planificare pentru sprijinirea diversităţii;
  • să dezvolte activităţi de instruire, folosind tehnici şi instrumente prin predarea experimentală pentru propriul context didactic, pentru a îmbunătăţi rezultatele elevilor;
  • să aplice coaching-ului ca metodă în diferite situaţii şcolare pentru a îmbunătăţi motivaţia şi rezultatele elevilor;
  • să-şi îmbunătăţească capacitatea de a proiecta şi gestiona proiecte de parteneriat internaţional.

 

Acest proiect va avea un impact deosebit asupra imaginii şcolii în comunitate, determinând crearea unor reţele de colaborare cu alte şcoli din zonă, din ţară şi din Europa.

Proiectul  va oferi o dimensiune europeană şcolii prin cunoştinţele, abilităţile şi aptitudinile necesare integrării în societate a grupului ţintă, astfel încât diversitatea şi specificitatea sistemului de învăţământ din celelalte ţări care participă la formare să devină o sursă de stimulare reciprocă.

Se va urmări realizarea unei implementări de calitate a proiectului, evidentiându-se  astfel perspectivele europene ale Şcolii Gimnaziale Nr. 6 Suceava.

 

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *