OCPI Suceava a încheiat contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 85 de UAT-uri din cele 90 eligibile

Directorul OCPI Suceava, Vasile Mocanu a anunțat că Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Suceava a încheiat contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor* pe sectoare cadastrale** cu 85 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din cele 90 eligibile. Suma totală alocată pentru înscrierea proprietăților din județul Suceava în evidențele de cadastru și carte funciară, în anul 2022, este de 13.480.000 de lei. Lucrările de cadastru general se desfășoară în cadrul celei de-a opta etapă de finanțare a Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Deschiderea cărților funciare este gratuită pentru cetățeni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Suceava.

Primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale au încheiat contracte de finanțare cu OCPI Suceava, conform listei atașate.

Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au semnat contracte de finanțare cu OCPI Suceava trebuie să găsească prestatori până la data de 10.05.2022. ANCPI va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.

În anul 2022, fiecare UAT eligibil poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

În prezent, din totalul de 114 de UAT-uri din județul Suceava, au fost cadastrate în proporție de sută la sută două comune (Moara și Mănăstirea Humorului), iar în alte 82 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web  a ANCPI, www.ancpi.ro.

     

Persoană de contact:

Gheorghe TĂRĂBOANȚĂ, șef Birou Înregistrare Sistematică, putrător de cuvânt OCPI Suceava, tel. 0745881482

 

* Prin imobil se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic.

**Sectorul cadastral este unitatea de suprafață, delimitată de elemente liniare stabile în timp – șosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *