EducatieSocialSport

Organizațiile neguvernamentale solicită Ministerului Educației și propun măsuri concrete de prevenire a segregării în educație prin îmbunătățirea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

Asociația Centrul de Advocacy şi Drepturile Omului (CADO), Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară (ACDC), și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS) având în vedere lansarea în perioada imediat următoare a procedurii de înscriere a elevilor în clasa pregătitoare din anul școlar 2022-2023, au transmis azi, 14 martie 2023, Ministerului Educației o serie de recomandări privind viitoarea METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023,  care sunt rezultatul monitorizării segregării școlare și aplicării Metodologie de prevenire a segregării școlare realizate în perioada iunie-octombrie 2021 cu sprijinul Ministerului Educație în cadrul proiectului Școală pentru toți copiii!-II,  în  peste 804 de unități școlare.  

Propunerile organizațiilor semnatare sunt următoarele:

  • Includerea în Cererea-tip unică (la nivel național) de înscriere în clasa pregătitoare a unui câmp distinct în care să se solicite părinților datele privind nivelul de educație formală pe care îl au – informație care reprezintă indicator de monitorizare distinct potrivit Metodologiei de Monitorizare a Segregării Școlare;
  • Solicitarea în Cererea-tip unică (la nivel național) de înscriere în clasa pregătitoare a informației dacă copilul care va fi înscris provine din sistemul de protecție instituționalizat sau se află în plasament familial care reprezintă indicator de monitorizare potrivit Metodologiei de Monitorizare a Segregării Școlare;
  • Solicitarea în Cererea-tip unică (la nivel național) de înscriere în clasa pregătitoare a informației privind nivelul de venit a familiei cu inserarea de opțiuni privind gradul de venit;
  • Solicitarea în Cererea-tip unică (la nivel național) de înscriere în clasa pregătitoare a informației privind etnia, care reprezintă indicator de monitorizare potrivit Metodologiei de Monitorizare a Segregării Școlare, ca opțiune distinctă, explicită la secțiunea naționalitate;
  • Introducerea în cadrul Contractului educațional tip prevederi care să reglementeze acordul părinților privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal, inclusiv cu referire explicită la tipurile de informații și date menționate anterior, necesare monitorizării și evaluării segregării școlare;
  • Introducerea în circumscripțiile școlare a tuturor școlilor din proximitatea imediată (distanță maximă 2 km) a comunităților ilegal improvizate pentru evitarea refuzării înscrierii copiilor de vârstă școlară care nu dețin domiciliul în circumscripțiile școlare respective. Această prevedere va preveni înscrierea copiilor din astfel de comunități numai într-o singură școală și/sau în clase separate.
  • Înscrierea obligatorie a copiilor de vârstă școlară care nu dețin certificat de naștere pentru punerea în concordanță a noii metodologii de înscriere cu art 16 (4) al Legii 1/2011 modificată privind educația națională care prevede că: În vederea asigurării accesului la învățământul general obligatoriu prevăzut la alin. (1), unitățile de învățământ preuniversitar au obligația de a înscrie persoanele care nu dețin un cod numeric personal.
  • Menținerea obligativității pentru unitățile de învățământ că distribuirea elevilor înscriși pe clase se va realiza numai după finalizarea procesului de înscriere și uniformizarea metodei de repartizare a elevilor la clasele pregătitoare, pentru evitarea segregării pe clase a elevilor pe diferite criterii.
  • Introducerea obligativității repartizării învățătorilor la formațiunile de elevi în clasa pregătitoare constituite, prin extragere la sorți.

Toate propunerile avansate în prezenta sunt sincrone cu spiritul și intenția Ordinului ministrului educației naționale nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar dar și cu reglementări precizate în cadrul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Mai multe detalii privind recomandările propuse pot fi accesate la https://acdcromania.ro/wp-content/uploads/2022/03/Scrisoare-privind-Metodologia-de-inscriere-invat-primar-2022-2023.pdf

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.

 Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

https://acdcromania.ro/wp-content/uploads/2022/03/Scrisoare-privind-Metodologia-de-inscriere-invat-primar-2022-2023.pdf

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *