Patronii firmei Duo Mat trimiși în judecată pentru fraude de 2,35 milioane de lei. Peste 100 de oameni au plătit în avans materiale de construcție, pe care nu le-au primit niciodată

 

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a patru inculpaţi, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de fraudă (delapidare, bancrută frauduloasă, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată). Este vorba despre foștii administratori ai firmei Duo Mat SRL Suceava, Daniel Mihail Crețu – denumit în comunicatul Parchetului ”inculpatul X” și Iuliana Nimigean – denumită în comunicat ”inculpata Y”, precum și alți doi colaboratori ai acestora, care împreună au cauzat un prejudiciu de 2.353.437  lei patrimoniului societății Duo Mat SRL Suceava dar mai ales sutelor de cleinți care au plătit dar nu au primit mărfurile comandate către firma din Suceava.

Astfel,  inculpatul X (Daniel Mihai Crețu)  a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracţiunilor de:

  1. delapidare cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 308 Cod penal, art. 309 Cod penal cu ref. la art. 183 Cod penal cu aplic. art. 35 alin 1 Cod penal, (4 acte materiale – 2 acte materiale în coautorat cu inculpata Y si 2 acte materiale în calitate de autor unic), săvârșite în dauna persoanei vătămate SC W SRL – cauzând un prejudiciu total, cumulat, de 2.353.437,6 lei;
  2. II. bancrută frauduloasă, faptă prev. de art. 241 alin 1 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, (faptă săvârșită în dauna și frauda a 103 persoane vătămate, creditori ai societății SC W SRL Suceava), în coautorat cu inculpata Y,

III. înșelăciune în formă continuată, faptă prev. de art. 244 alin 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal, (103 acte materiale, faptă săvârșită în dauna a 103 persoane vătămate),  în coautorat cu inculpata Y;

  1. 4 (patru) infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. de art. 322 alin.1 Cod penal, (o infracțiune în coautorat cu inculpata Y, o infracțiune în coautorat cu inculpatul Z, o infracțiune în coautorat cu inculpata Q și o infracțiune autor exclusiv inculpatul X);

 

 inculpata Y  (Iuliana Nimigean) a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de:

  1. delapidare, faptă prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 308 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin 1 Cod penal, (2 acte materiale în coautorat cu inculpatul X, persoană vătămată fiind SC W SRL Suceava);
  2. bancrută frauduloasă, faptă prev. de art. 241 alin 1 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal, (faptă săvârșită în dauna și frauda a 103 persoane vătămate, creditori ai societății SC W SRL Suceava), în coautorat cu inculpatul X;

III. înșelăciune în formă continuată, faptă prev. de art. 244 alin 1 CP cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal, (103 acte materiale, faptă săvârșită în dauna a 103 persoane vătămate), în coautorat cu inculpatul X,

  1. fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. de art. 322 alin.1 Cod penal, infracțiune săvârșită în coautorat cu inculpatul X;

 

         – inculpatul Z a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin 1 Cod Penal, în coautorat cu inculpatul X;

 

– inculpata Q a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin 1 Cod Penal, în coautorat cu inculpatul X.

 

Cauza a fost instrumentată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava împreună cu poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

 

           Din probatoriul administrat în cursul urmăririi penale au rezultat următoarele:

 

  1. În ceea ce privește infracțiunea de delapidare:
  2. 1. În perioada 01.01.2016 – 31.12.2017, inculpatul Daniel Mihai Crețu, având calitatea de administrator faptic până la 18.05.2017 și apoi administrator și în drept al firmei Duo Mat Suceava, împreună cu inculpata Iuliana Nimigean, care avea calitatea de administrator în drept și faptic până la data de 18.05.2017, iar ulterior cea de director general firmei,  având controlul asupra activității și gestiunii societății în baza acestor calități, au scos fără drept și şi-au însuşit, în interes personal, din gestiunea societății comerciale, suma totală de 1.732.632,59 lei – prin remiterea efectivă de către inculpatul Crețu, fără drept, a sumei respective, către inculpata Nimigean, asociată în societatea susmenționată în acel interval, justificând scriptic scoaterea sumei din gestiunea societății sub falsul pretext că această sumă ar fi constituit obiectul restituirii unor împrumuturi, către asociatul Iuliana Nimigean, împrumuturi dovedite a fi fictive, în condițiile în care din ansamblul probatoriu rezultă fără dubiu că suma de bani susmenționată nu a fost niciodată împrumutată ori oferită cu alt titlu societății susmenționate de către inculpata Nimigean.
  3. 2. În perioada 20.12.2016 – 30.03.2017, inculpatul Mihai Crețu, având calitatea de administrator în fapt al firmei Duo Mat Suceava, împreună cu inculpata Iuliana Nimigean, care avea calitatea de administrator în drept și fapt al societății, având controlul asupra activității și gestiunii societății în baza acestor calități, au scos fără drept și respectiv şi-au însuşit, în interes personal, din gestiunea firmei suma totală de 133.200 lei, conduită concretizată prin retrageri succesive în numerar și din bancă, disimulând operaţiunile de retragere fără drept cu ajutorul unor facturi emise de furnizori de materiale,

respectiv 18 (optesprezece) facturi emise de o societate comercială în sumă totală de 43.200 lei (fără TVA) și pe care le-au înregistrat în evidența contabilă ca fiind achitate în numerar prin 18 chitanțe aferente, o factură din 20.12.2016  în valoare de 180.000 lei, din care a fost achitată prin două transferuri bancare din 21.12.2016 suma totală de 90.000 lei, înscrisuri care dădeau aparenţa unor operaţiuni de achiziţie marfă de la furnizorii susmenţionaţi, în realitate ele neexistând, iar sumele înscrise cu titlu de preţ pentru marfă, aparent datorate şi plătite furnizorilor, fiind în fapt însuşite de cei doi inculpați sus menționați.

Aceste  sume, în cuantum total de 133.200 lei, au fost înregistrate aceștia în contabilitatea firmei la care erau administratori,  ca „marfă aflată la terti”, sub pretextul fals al lăsării mărfii în custodia furnizorilor, deși nu a fost întocmit niciun act doveditor în acest sens și nu a fost efectuată nicio astfel de mențiune în cuprinsul facturilor.

În perioada 18.05.2017 – 16.02.2018, Daniel Mihai Crețu, având calitatea de administrator în fapt și în drept al firmei Duo Mat Suceava, având controlul asupra activității și gestiunii societății în baza acestor calități, a scos fără drept și respectiv şi-a însuşit, în interes personal, suma de 149.605,01 lei – bani retrasi efectiv de acesta in numerar, din gestiunea firmei, sumă de bani care la data de 16.02.2018  figura doar scriptic ca lichidități în contabilitatea firmei.

În anul 2017, începând cu data de 16.05.2017, Crețu, având calitatea de administrator în fapt al firmei (iar începând cu 18.05.2017 și cea de administrator în drept), având controlul asupra activității și gestiunii societății, în baza acestei calități, a scos fără drept și respectiv şi-a însuşit, în interes personal, bunuri (10 autovehicule) în valoare de 338.000 lei (284.033,61 lei și 53.966,39 lei TVA- ul aferent) din gestiunea firmei Suceava, vânzându-le aparent către o firmă administrată aparent de o altă persoană (inculpatul Z. în comunicatul procurorilor, iar în fapt tot de către Daniel Crețu)  în baza facturii fiscale din data de 16.05.2017 întocmite în acest scop de către acesta din urmă, în condițiile în care aceste bunuri nu au fost efectiv achitate de cumpărător, acesta emițând doar un bilet la ordin care nu putea fi executat, pentru a simula efectuarea plății, iar ulterior, prin sentința civilă din ianuarie 2019, în cadrul procedurii insolvenței, Tribunalul Suceava a anulat transferul patrimonial susmenționat, considerând tranzacția ca fiind frauduloasă.

 

Prin activitatea infracțională expusă mai sus, respectiv 4 acte materiale săvârșite de inculpatul X , dintre care două acte materiale săvârșite în coautorat cu inculpata Y, a fost cauzat un prejudiciu total, cumulat, de 2.353.437,6 lei patrimoniului societății Duo Mat  Suceava.

 

În ceea ce privește infracțiunea de bancrută frauduloasă:

 

În perioada 01.01.2016 – 31.12.2017, inculpatul Daniel Mihai Crețu, având calitatea de administrator faptic până la 18.05.2017 și apoi administrator și în drept al SC Duo Mat  Suceava, împreună cu Iuliana Nimigean, care avea calitatea de administrator în drept și faptic până la data de 18.05.2017 iar ulterior cea de director general al firmei, cu rea credință, au înregistrat în evidența contabilă a societății susmenționate următoarele:

– operațiunea de plată a sumei totale de 1.732.632,59 lei către aceasta din urmă, justificată scriptic sub pretextul de „restituiri aport asociați”, în condițiile în care din ansamblul probatoriu rezultă fără dubiu că suma de bani susmenționată nu a fost niciodată împrumutată ori oferită cu alt titlu societății susmenționate de către inculpata Nimigean, mențiunea înregistrată în contabilitatea societății  constituind astfel, în același timp, o datorie fictivă, în lipsa unui raport juridic real care să o genereze în mod licit, cât și o plată nedatorată, întrucât a fost efectuată fără un temei juridic apt să genereze contextul just și licit al remiterii sumei în cuantumul și condițiile în care a fost înregistrată;

– operațiunea de plată a sumei de 2.014.951,50 lei (echivalentul sumei de 441.000 euro raportat la cursul valutar al acelui interval de timp), grupată în 23 de plăți distincte în baza a 23 de chitanțe aferente, către o firmă din Cehia,  cu titlu de „avans linie de producţie profile metalice”, în condițiile în care din ansamblul probatoriu rezultă fără dubiu că societatea din Cehia era radiată încă din anul 2015, neputând astfel să fie titular de drepturi și obligații comerciale, respectiv să contracteze cu societatea din municipiul Suceava, iar suma respectivă nu  a fost niciodată plătită de către Duo Mat către societatea din Cehia, mențiunea înregistrată în contabilitatea societății  constituind astfel, în același timp, o datorie fictivă, în lipsa unui raport juridic real care să o genereze în mod licit, cât și o plată nedatorată, întrucât a fost efectuată fără un temei juridic apt să genereze contextul just și licit al remiterii sumei în cuantumul și condițiile în care a fost înregistrată, în scopul creării apariției unei evidente stări de insolvență a SC W SRL Suceava și al fraudării intereselor unui număr de 103 persoane vătămate, care erau și sunt creditori ai societății, în temeiul contractării cu Duo Mat Suceava de achiziții materiale de construcție, creditori care au achitat efectiv, în avans, pentru acestea, suma totală de 1.462.283,94 lei, și  nu au primit materialele de construcții sau după caz au primit doar mici cantități din acestea și nici nu le-au fost restituie sumele plătite.

Prin această conduită s-a urmărit, în același timp, de către Daniel Cristian Crețu în coautorat cu Iuliana NBimigean, îngreunarea posibilității legale a creditorilor de recuperare a debitelor, în lipsa oricărui disponibil bănesc în gestiunea SC Duo Mat SRL Suceava care să poată fi supus procedurilor legale de urmărire, sechestrare ori executare silită.

 

În ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune:

 

În intervalul 26.01.2015 – 01.08.2017, Daniel Mihai Crețu , împreună cu Iuliana Nimigean, în calitate de reprezentanți și factori decizionali în cadrul firmei Duo Mat Suceava, care avea ca obiect comercializarea de materiale de construcții, au indus în eroare un număr total de 103 persoane vătămate, clienți ai societății, din județele Suceava și Botoșani, care au contractat cu bună credință achiziția de diferite materiale de construcții și au achitat efectiv, în avans, pentru acestea, suma totală de 1.462.283,94 lei, inculpații creându-le clienților impresia că materialele plătite în avans și facturate vor fi livrate integral, conform înțelegerii și termenelor stabilite cu fiecare în parte, deși în realitate, inculpații, reprezentanți și factori decizionali din cadrul SC W SRL Suceava, cunoșteau de la bun început faptul că acele materiale nu vor fi livrate sau în anumite cazuri, vor fi livrate doar în mică măsură, iar aceștia intenționau să își însușească pe nedrept acele sume, fapt care s-a și întâmplat, cauzând astfel o pagubă materială celor 103 persoane vătămate, care astfel nu au primit nici materialele de construcții sau după caz au primit doar mici cantități din acestea și nici nu le-au fost restituie sumele plătite, în cuantum total de 1.462.283,94 lei.

 

În ceea ce privește infracțiunile de fals în înscrisuri:

 

Inculpatul Daniel Mihai Crețu, în calitate de administrator în drept și faptic al firmei Duo Mat  Suceava, intenționând să ascundă urmele activității infracționale subsumate faptelor de delapidare și bancrută frauduloasă, cu bună știință, a  întocmit şi semnat documente care au fost introduse în evidența contabilă a firmei, la fel și Iuliana Nimigean.

 

În cauză s-a dispus  instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaților X și Y, pentru garantarea reparării pagubelor produse prin activitatea infracțională,  precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii şi a cheltuielilor judiciare. Astfel, au fost concret identificate mai multe bunuri imobile și mobile aparținând inculpaților, în valoare totală de aproximativ 864.577 lei, asupra cărora a fost aplicată măsura asigurătorie susmenționată.

 

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Suceava.

        

Comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Tribunatul Suceava precizează că ”această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.”

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *