PENSIILE DE URMAȘ PENTRU ELEVI ȘI STUDENȚI NU SE VOR PLĂTI DACĂ BENEFICIARII NU VOR DEPUNE DECLARAȚII PÂNĂ PE 21 SEPTEMBRIE, AVERTIZEAZĂ ȘEFUL CASEI DE PENSII SUCEAVA, CONSTANTIN BOLIACU

Constantin Boliacu, directorul executiv al Casei județene de Pensii Suceava a transmis detalii utile pentru cei care doresc să beneficieze de pensii de urmaș. El a arătat că, potrivit dispoziţiilor art.114 alin.2 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice în situaţia copilului, beneficiarului  pensiei  de urmaş care nu face dovada continuării studiilor i se va suspenda plata pensiei începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Constantin Boliacu a arătat că începând cu luna iulie 2018, drepturile de pensie curente se achită în intervalul 1-15 ale lunii pentru persoanele care primesc aceste drepturi prin intermediul CN Poşta Română S.A. şi pentru a preîntâmpina situaţiile care conduc la  neplata drepturilor de pensie de urmaş, copiii urmaşi în vârstă de peste 16 ani, au obligaţia  să prezinte la Casa Judeţeană de Pensii Suceava o  adeverinţă din care să rezulte că în anul şcolar în curs, respectiv 2018-2019 urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a acestei adeverinţe este 21 septembrie 2018.

Întrucât anul universitar începe la 1 octombrie 2018 şi în consecinţă studenţii în vârstă de până la 26 ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 21.09.2018 a dovezii privind continuarea studiilor, aceştia au obligaţia pot depune, dacă doresc acest sprijin guvernamental,  la  Casa Judeţeană de Pensii Suceava, până la data de 21.09.2018, o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. Ulterior depunerii acestei declaraţii, dar nu mai târziu de 19 octombrie 2018, ”studenţii urmaşi”, cum sunt denumiți în sistemul administrativ românesc tinerii provenind din familii în care părintele susținător a decedat vor trebui să prezinte o  adeverinţă din care să rezulte că în anul universitar în curs, 2018-2019, urmează o formă de învăţământ superior ,organizată potrivit legii, dacă doresc să primească bani de la stat.

”Nedepunerea declaraţiei pe propria răspundere,în sensul continuării studiilor, până la data de 21.09.2018, conduce la neplata drepturilor de pensie de urmaş. Pentru a evita situaţiile neplăcute în care s-ar regăsi copiii,respectiv studenţii urmaşi   în cazul neplăţii drepturilor de pensie de urmaş, facem un apel către aceştia , pentru  a respecta termenele mai sus indicate.

Precizăm că declaraţia pe propria răspundere în sensul continuării studiilor, este afişată pe site-ul instituţiei, iar după completare, aceasta poate fi transmisă la Casa Judeţeană de Pensii Suceava, prin email, fax, poştă, nefiind obligatorie prezentarea la sediul instituţiei”, a transmis directorul executiv al Casei Județene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu.

 

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *