PERSOANELE BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL CARE REFUZĂ SĂ MUNCEASCĂ, NU MAI AU DREPTUL LA VENITUL MINIM GARANTAT

În data de 24 iulie a.c. a fost publicat în monitorul oficial decretul preşedintelui Klaus Iohanis pentru promulgarea Legii192/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Conform noilor prevederi „Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitățile sezoniere conduce la încetarea dreptului”.
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor legii, una sau mai multe persoane majore apte de muncă au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.
Acțiunile sau lucrările de interes local, prevăzute într-un plan, pot fi, dar fără a se limita la acestea, lucrări de salubrizare și/sau de întreținere spații verzi, de salubrizare/întreținere obiective publice, inclusiv activități de sprijinire a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, pe baza recomandărilor acestora, precum și alte activități specifice stabilite prin hotărâre a consiliului local.
Legea intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.