Peste 4.000 de posturi bugetate sau nebugetate din ministere vor fi tăiate. Proiectul de Hotărâre publicat de pagina Ministerului Finanțelor Publice

Pe pagina Ministerului Finanțelor Publice a fost publicat în data de 9 noiembrie 2018 un Proiect Hotărâre prin care se stabileşte numărul maxim de posturi pentru 21 de ministere.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, anunţă că peste 4.000 de posturi atât nebugetate, cât şi bugetate din ministere vor fi tăiate, cele mai multe la ANAF, şi că vor dispărea şi unele funcţii de conducere. Potrivit proiectului de hotărâre de guvern, vor fi desfiinţate 4.143 de posturi din 21 de ministere, din care peste 3.000 de la Fisc. Actul normativ stabileşte numărul maxim de posturi pentru 21 de ministere, precizându-se însă că acestea nu includ demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora, potrivit news.ro.

În nota de fundamentare a proiectului de HG pus în dezbatere publică, la secțiunea motivării emiterii actului normative se menționează că reducerea acestor posturi se va face pentru a asigura creşterea calităţii şi a accesului la serviciile publice, fiind nevoie de o administraţie suplă, cu viteză de reacţie rapidă şi proactivă, consistenţă în decizii şi cu resurse umane motivate şi profesioniste.

De asemenea, se menționează că reducerea birocraţiei şi simplificarea procedurilor, atât pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, cât şi la nivel inter şi intra-instituţional, sunt de natură să eficientizeze activitatea administraţiei publice (din perspectiva costurilor şi timpului de reacţie) şi să crească gradul de transparenţă şi integritate în prestarea serviciilor.
Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea actelor normative care reglementează organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Ministerului Transporturilor, Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerului Economiei, Ministerului Energiei, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Turismului, Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerului Cercetării şi Inovării, Ministerului Apelor şi Pădurilor, Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul și Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Astfel, potrivit proiectului, numărul maxim de posturi pentru fiecare minister este stabilit astfel:
1. Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.421, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat şi cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat, din care 938 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat şi cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat, iar pentru serviciul exterior este de 1.483.
2. Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este de 839, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.

3. Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.815, exclusiv demnitarii.

4. Ministerul Justiţiei, dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 390 posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE) şi Direcţiei Naţionale de Probaţiune (DNP).

5. Aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale are un număr maxim de 359 de posturi, finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

6. Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului este de 138, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

7. Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și unităților aflate în subordinea acestuia este de 13.999, din care 638 aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.

8. Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului este de 262, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

9. Numărul maxim de posturi al Ministerului Transporturilor este de 430 exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.”

10. Numărul total de posturi pentru Ministerul Educaţiei Naţionale este de 458, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.”

11. Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Sănătăţii este de 317, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, din care:
a) 10 posturi aferente Unităţii de Management al Proiectului Băncii Mondiale, denumită în continuare UMPBM;
b) 14 posturi, pe perioada de realizare a obiectivelor investiţionale privind construcţia a 8 spitale regionale;
c) 1 posturi pentru Unitatea de coordonare pentru evaluarea tehnologiilor medicale.

12. Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale este de 180, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

13. Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale este de 178, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

14. Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 166 posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

15. Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Energiei este de 231, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.

16. Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Fondurilor Europene şi al unităţilor subordonate prevăzute în anexa nr. 2 este de 1.322 exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.

17. Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Turismului este de 223, finanţate integral de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

18. Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat este de 297 de posturi, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru birourile care constituie reţeaua economică externă şi pentru reţeaua externă de promovare a comerţului exterior şi investiţiilor străine.

19. Numărul total de posturi pentru Ministerul Cercetării şi Inovării este de 140, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

20. Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Apelor şi Pădurilor este de 201 exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

21. Numărul maxim de posturi pentru Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul este de 50, exclusiv demnitarii şi cabinetele demnitarilor.

22. Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi structuri subordonate este de 24.306 inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.”

Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al conducătorului instituției, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *