Prefectura Suceava, preocupată de toaletarea arborilor periculoși dar și de măsuri privind diminuarea riscului de producere a inundațiilor. Mesaj al subprefectului Daniel Prorociuc

Subprefectul județului Suceava, Daniel Prorociuc a anunțat că, având în vedere că în această perioadă se pot manifesta fenomene meteohidrologice periculoase generatoare de situații de urgență, cu efecte negative asupra vieții socio-economice a locuitorilor, Instituția Prefectului a solicitat primăriilor din județul Suceava o atenție deosebită asupra măsurilor ce urmează a fi întreprinse în această perioadă, în vederea diminuării riscului de producere a inundațiilor.

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului României nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare, s-a solicitat primăriilor să aibă în vedere următoarele aspecte:

– toaletarea arborilor din aliniamente, cu precădere a exemplarelor cu vârste înaintate, afectate de putregai;

– refacerea marcajelor de semnalizare verticală și orizontală pe drumurile din administrarea dumneavoastră; refacerii și vopsirii parapeților și a mâinii curente de la poduri, podețe sau punți pietonale;

– asigurărea iluminatului public pe timpul nopții; – refacerea indicatoarelor turistice din interiorul localității;

– implicării agenților economici și a cetățenilor în campania de curățenie, în conformitate cu prevederile legale sus-menționate;

– semnalizării corespunzătoare a atelajelor hipo (căruțelor) din localitate.

De asemenea, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de astăzi, subprefectul județului Suceava, Daniel Prorociuc, a solicitat Sistemului de Gospodărie a Apelor Suceava și Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava să întreprindă acțiuni, în perioada următoare, în vederea identificării zonelor cu potențial la inundații și de a dispune măsuri care să vizeze următoarele aspecte:

– curățarea/decolmatarea secțiunilor de scurgere a podurilor, podețelor, punților pietonale și rigolelor din zonele vulnerabile la inundații, cu prioritate a celor din zonele locuite;

– igienizarea albiilor râurilor și pâraielor și a zonelor limitrofe, precum și desființarea depunerilor necontrolate de deșeuri de orice tip, inclusiv a depozitelor de material lemnos;

”Se impune ca în perioada următoare să avem o atenție sporită și o atitudine proactivă, pentru executarea acestor lucrări, care vor diminua semnificativ riscul de producere a inundațiilor, în județul Suceava”, a declarat subprefectul Județului Suceava, Daniel Prorociuc.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *