Educatie

Prof. Luminița Lăzărescu, directorul adjunct al CN ”Eudoxiu Hurmuzachi” a obținut titlul de doctor. Este al unsprezecelea profesor al redutabilului liceu rădăuțean cu doctorat

Directorul adjunct al Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, profesoara Luminița Mirela Lăzărescu a susținut zilele acestea teza de doctorat, devenind astfel, al unsptezecelea  cadru didactic al redutabilei instituții de învățământ rădăuțene care a obținut titlul de doctor iar în acest moment, echipa managerială a Colegiului este formată integral din profesori cu doctorat, a transmis directorul Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzachi, prof. dr. Adrian Puiu.

Luminița Lăzărescu a absolvit studii doctorale desfășurate în domeniul Geografie, în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, – Facultatea de Istorie și Geografie, Școala Doctorală de Ştiințe Aplicate şi Inginereşti  în perioada 2018-2023, sub îndrumarea prof. univ. dr. Vasile Efros.

Tema cercetării a fost  „Studiul calității locuirii în municipiul Rădăuți în contextul restructurării urbane, după 1990”

În perioada pregătirii doctorale, în intervalul 2020-2021, doctoranda a urmat programul de formare antreprenorială intitulat „Dezvoltarea învățământului terțiar, din învățământului universitar pentru susținerea creșterii economice – PROGRESSIO” din cadrul proiectului POCU/380/6/13/125040, Cofinanțat de Fondul European Social în cadrul Programului Operațional „Capital uman” 2014-2020. În cadrul proiectului coordonat de Universitatea „Valahia” din Târgoviște, a desfășurat activități de pregătire teoretică, cercetare și practică antreprenorială, a participat la conferințe în cadrul cărora a prezentat rezultatele cercetărilor întreprinse.

Doctoranda a participat la 12 reuniuni științifice prezentând singură, sau în colaborare, o parte din realizările științifice (5 participări în străinătate – Macedonia de Nord, Bulgaria, Polonia, Austria) și 7 participări în Romania.

În această perioadă doctoranda a făcut parte din colectivele de organizare a unor manifestări științifice (2 manifesări organizate de către Departamentul de geografie) de la Universitatea Suceava.

În perioada de pregătire, Luminița Lăzărescu a a publicat 13 lucrări de specialitate sub formă de articole, din care unul este cotat ISI.

Teza a fost susținută în ședință publică pe data de 30. 09.2023, la USV Suceava.

 

Concluzii ale referenților științifici

 

Prof. univ. dr. habil. Elena Matei de la Universitatea din  București:

„Prin abordarea exhaustrivă, structurată, metodologică a calității locuirii prin intermediul evaluării pe indicatori și a percepției părților interesate, doctoranda reuşeşte să evidenţieze un model de analiză original, dar și foarte util prin replicabilitatea arhitecturii geografice sau utilizarea lui directă în proiectele, politicile de dezvoltare urbană. Autoarea crează și validează un model de evaluare a calității locuirii urbane, element original şi aplicativ, ca de altfel întreaga teză de doctorat.”

Prof. univ. dr. Ionel Muntele de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași:

„Ponderea rezultatelor proprii este semnificativă, precizată în text și completează cercetări anterioare. Fără a exagera, pentru analiza dinamicii urbane a unor centre de talie medie, lucrarea poate fi luată drept model.”

Prof. univ. dr. Alexandru Ilieș de la Universitatea Oradea:

„Prin conținut, logica demersului, definirea explicită a cadrului conceptual, metodele și instrumentele utilizate, produsele de sinteză, componenta grafică și cartografică, toate acestea susținute printr-o completă și complexă abordare a literaturii ştiințifice specifice, ceea ce a permis autorului un accentuat spirit critic constructiv și crearea unui model de bună practică, multiplicativ la nivel de localități, am putea spune un bun manual de bune practici pentru administrațiile locale și regionale.”

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *