Proiect de lege inițiat de PSD Suceava, pentru ca pădurile bisericilor acordate în anul 2000, să rămână în proprietatea unităților de cult ortodoxe

Departamentul de comunicare al Partidului Social Democrat Suceava a transmis un comunicat de presă privind votarea în Senatul României a unei inițiative legislative privind reașezarea actelor normative și sentințelor din instanță privind alocarea de păduri Bisericii Ortodoxe Române, pe teritoriul județului Suceava.

”Astăzi, a trecut de plenul Senatului inițiativa legislativă promovată de parlamentarii social democrați suceveni, privind dreptul de dobândire în proprietate pentru fiecare centru eparhial, mănăstire, schit, parohie și filie, a unei suprafețe de maxim 30 de ha de pădure, din Fondul Forestier Național.

Pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, care a fost neîndreptățită prin apariția legilor 247/2005 și 261/2008, această inițiativă susținută de senatorul Ioan Stan în comisiile de specialitate și mai ales în cea juridică, care a întocmit raportul final, se creează posibilitatea ca din veniturile obținute să fie întreținut uriașul patrimoniu cultural și istoric, activitatea socială din căminele de vârstnici, din centrele pentru copii și din centrele de zi.

Considerăm că acest demers este încă o dovadă a implicării reale a parlamentarilor PSD și ALDE în rezolvarea unor probleme ale județului Suceava, spre deosebire de preocupările colegilor din opoziție pentru proiectarea fantezistă a unor autostrăzi trans-carpatice, a măririi nerealiste a punctului de pensie sau a constituirii unor alianțe utopice, menite doar să înșele opinia publică”, transmite departamentul de comunicare al PSD Suceava”, se arată în comunicatul de presă al PSD Suceava.

Menționăm că în toamna anului trecut – 2017, RNP Romsilva a inițiat procese pentru repreluarea suprafețelor de pădure alocate unităților de cult ortodox din județul Suceava. În acest sens au fost inițiate de Direcția Silvică Suceava peste 570 de acţiuni de anulare a titlurilor de proprietate pentru fiecare unitate de cult creştin-ortodox și care au fost depuse de juriştii Romsilva la judecătoriile din Humor, Câmpulung, Vatra Dornei şi Rădăuţi. În total au fost 577 de dosare în care s-a cerut ca fiecare parohie, filie, mănăstire, schit, să dea înapoi cele câte 30 de hectare de pădure cu care au fost împroprietărite în prima jumătate a anilor 2000. Aceste procese sunt deschise de Romsilva pentru revenirea în proprietatea statului a celor 16.800 de hectare de pădure ce au fost oferite unităţilor de cult prin Fondul Bisericesc Ortodox Român din Bucovina, care a pierdut după mulţi ani de judecată procesul cu statul român pentru pădurile Sucevei. La o bună parte dintre acestea, instanțele de judecată s-au pronunțat în primă instanță, în favoarea solicitării Romsilva.

Potrivit conţinutului cererilor de chemare în judecată în cele peste 570 de procese ¬des¬chise în contradictoriu cu Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Instituţia Prefectului judeţului Suceava, precum şi cu fiecare comisie locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii) unde au fost puse în posesie unităţile de cult creştin ortodox cu câte 30 de hectare de teren cu ¬ve¬getaţie forestieră, se cere constatarea nulităţii absolute a titlurilor de proprietate emise ce privesc reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele vizate, dar şi restituirea contravalorii masei lemnoase exploatate pe suprafeţele indicate aferente perioadei de 3 ani, anterioare depunerii acestor acţiuni.

În considerentele ce stau la baza promovării acestor acţiuni în instanţă se arăta că prin Legea 1/2000 cu modificările ulterioare s-a stabilit că centrele eparhiale, parohiile, schiturile, mănăstirile, protoeriile şi filiile constituite până la data intrării în vigoare a legii dobândesc, prin reconstituire, suprafeţe în limita de 30 de hectare din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparţin, recunoscut de lege, dacă acesta a avut în proprietate terenuri forestiere în judeţul în care au fost constituite acestea.

Fondul Bisericesc Ortodox Român din Bucovina apărea ca fost deţinător al unei suprafeţe de 168.000 de hectare teren forestier pe raza judeţului Suceava, iar Comisia judeţeană de fond funciar Suceava a hotărât emiterea actelor de reconstituire a câte 30 de hectare în favoarea unităţilor de cult existente pe raza judeţului.

Ulterior emiterii titlurilor de proprietate pentru care se cere constatarea nulităţii absolute, s-a statuat definitiv şi irevocabil, sub putere de lucru judecat, faptul că “FBORB (Fundaţia Fondul Bisericesc Ortodox Român din Bucovina) nu a avut vreodată calitatea de proprietar asupra suprafeţelor de fond forestier revendicate, ci istoric şi juridic proprietatea asupra terenurilor folosite de către această fundaţie a aparţinut Statului, fie acesta Statul Austriac, Statul Austro-Ungar ori Statul Român începând cu anul 1918”.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *