Proiect de modernizare a sistemului IT la Curtea de Apel Suceava. Mai multe servicii oferite justițiabililor și celor interesați

Preşedintele Curții de Apel Suceava, judecător Titiana Ilieș a anunțat că

în scopul îmbunătățirii accesului cetățenilor la actul de justiție şi în acord cu tendinţa şi nevoia accentuată de digitalizare, având în vedere că site-ul vechi al instanţei – www.curteadeapelsuceava.ro – lansat în anul 2020 a fost apreciat de justițiabili, avocați, experți, Curtea de Apel Suceava lansează un nou proiect care să faciliteze și mai mult interacțiunea dintre instanță și cetățenii care se adresează justiției. Aceasta în condițiile în care s-a constatat creșterea interesului pentru utilizarea inteligenței artificiale în îmbunătățirea serviciilor oferite de instanțe şi pentru facilitarea accesului cetăţenilor la Justiţie apare ca o oportunitate, în contextul gestionării unui număr impresionant de date, dificil de prelucrat cu resursele umane existente.

Astfel, părțile, reprezentanții acestora și ceilalți participanți în procesul judiciar, experți, interpreți, traducători, lichidatori judiciari etc. din dosarele aflate pe rolul tuturor instanțelor din circumscripția Curții de Apel Suceava, vor putea de acum simplu și rapid, fără a se mai deplasa la sediul instanței, la oficiul poștal sau la sediul primăriei, să utilizeze site-ul care oferă o serie de noi facilități:

 • Crearea unui dosar nou – se poate realiza depunând acțiunea introductivă și achitând, fără comision, acum sau ulterior, taxa judiciară de timbru;
 • Plată taxă judiciară de timbru într-un dosar existent – se poate plăti online cu cardul bancar, fără comision, taxa judiciară de timbru stabilită de instanță sau calculate de parte într-un dosar deja existent pe rolul instanței. Dovada de plată va fi trimisă automat instanței pentru atașare la dosar;
 • Depunere alte documente într-un dosar existent – se pot depune orice fel de acte sau documente, semnate olograf și scanate ori semnate în formă electronică, într-un dosar deja existent pe rolul instanței de judecată;
 • Declarare cale de atac într-un dosar – se poate formula o cale de atac (apel, recurs, contestație, contestație în anulare, revizuire ș.a.) într-un dosar existent și achita, fără comision, la introducerea cererii sau ulterior, taxa de timbru aferentă;
 • Eliberare certificat de grefă – se poate obţine un certificat de grefă din care reies informații privind numărul dosarului, data înregistrării lui, numele părților și alte date dorite;
 • Eliberare copie legalizată hotărâre – se pot obţine copii legalizate ale unei hotărâri
  judecătorești dintr-un dosar aflat pe rolul instanței de judecată.

Site-ul oferă acces și la funcționalitățile existente anterior:

 • Liste de ședință – se pot accesa on-line, în timp real, listele ședințelor de judecată (dosare strigate, dosare care își așteaptă rândul, ședințe suspendate).
 • Dosarul electronic – Se poate accesa forma electronică a dosarului de pe rolul instanței de judecată, prin completarea şi comunicarea către instanţă a cererii completate folosind funcţia  Depunere alte documente într-un dosar existent;
 • Programări cu prezentare fizică pentru consultare dosar/depunere acte – există posibilitatea programării pentru depunere acte, consultare dosare și alte solicitări prin prezentarea personală la centrele de relații cu publicul, registraturile și arhivele instanțelor arondate;
 • Cereri acces dosar electronic – cerere online de acces la dosarul electronic;
 • Afișare liste de ședințe;
 • Citații/Comunicări – Se pot accesa indirect citațiile sau comunicările primite prin e-mail sau SMS. Pentru vizualizare aveți nevoie de codul de acces primit;
 • Colecția de documente site vechi – Se poate accesa vechiul site al Curții de Apel Suceava și al instanțelor din circumscripție;
 • Contactează instanța – Se poate trimite un mesaj e-mail instanței cu probleme legate de funcționarea dosarului electronic și a comunicării electronice.

Site-ul a fost realizat la iniţiativa şi sub coordonarea vicepreşedintelui instanţei, judecător Marius Galan, cu aportul important al unuia dintre informaticienii instanţei, domnul Sorin Jeder, având la bază proiectul dezvoltat şi implementat de Curtea de Apel Galați, prin care s-a deschis drumul pentru digitalizarea serviciilor oferite de instanțele din România. Astfel, cu sprijinul conducerii  Curţii de Apel Galaţi, a specialiștilor IT din cadrul acestei instanţe și  în  colaborare cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Asociația de Plăți Electronice din România, Ghiseul.ro, acest site  a putut fi lansat și pus la dispoziția tuturor cetățenilor interesați de actul de justiție.  În acest scop, Curtea de Apel Suceava a încheiat un Acord de interconectare cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, care administrează site-ul ghiseul.ro.

Conducerea Curţii de Apel Suceava mulţumeşte colaboratorilor precum şi tuturor cetățenilor implicați în proceduri judiciare.

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Necessary

Advertising

Analytics

Other