Proiectul Școala pentru toți copiii! – II a ajuns la final

Proiectul Școală pentru toți copiii!-II după 22 de luni de implementare (1 februarie 2021 – 30 noiembrie 2022), s-a încheiat în data de 30 noiembrie 2022, proiect implementat de către Asociația Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) în parteneriat cu Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară, finanțat de Active Citizens Fund.

Scopul proiectului  a fost de îmbunătățirea practicilor instituționale în aplicarea legislației de prevenire și combatere a segregării  școlare datorită acțiunilor de watchdog, monitorizare și advocacy a ONG-urilor capacitate pentru a identifica și raporta discriminarea elevilor în educație sub forma segregării.

Evenimentul de încheiere a proiectului a constant în realizarea unei mese rotunde naționale intitulată  ”Desegregarea în educație este o necesitate, care a avut loc în perioada 25- 26 noiembrie 2022, la Sighișoara.

Prin intermediul acestui eveniment, partenerii au dorit atât să prezinte rezultatele și experiențele obținute în cele 22 de luni de implementare a proiectului, cât și să asigure o premisă de continuarea a eforturilor în domeniul prevenirii și combaterii segregării școlare prin a aduce la aceeași masă factori de influență și decidenți din domeniul educației (cadre didactice, directori de școli, inspectori școlari, reprezentanți ai autorităților locale, ARACIP, CNPEE și ai societății civile),  pentru identificarea de soluții concrete și eficiente privind desegregarea școlară ce se vor concretiza în finalizarea primei Metodologii de Desegregare Școlară.

Astfel, în cadrul evenimentului s-au prezentat principalele rezultate ale proiectului cum ar fi: capacitarea a 10 ONG-uri locale ca watchdog a segregării în educație, monitorizarea a 1387 de unități școlare din învățământul primar și gimnazial din 11 județe ( Botoșani, Brașov, Cluj, Constanța, Iași, Ialomița, Maramureș, Mureș, Prahova, Suceava și sectoarele 2 și 5 București), rezultatele fiind prezentate în cadrul Raportul privind segregarea școlară în România (accesibil la shorturl.at/dGO12), investigarea a peste 60 de posibile cazuri de investigare, transmiterea de plângeri la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și instanță, 846 de părinți consiliați juridic privind discriminarea copiilor în sistemul educațional, o campanie de conștientizare privind cauzele și efectele segregării   desfășurată în 33 de școli la care au participat 484 de cadre didactice, 1905 de părinți și 3559 de elevi.

În cadrul evenimentului, partenerul Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară a premiat cu tablete pentru elevi școlile din Măneciu Pământeni (Prahova), Baia (Suceava) și Sulița (Botoșani) care au câștigat la concursul de flash-mob împotriva segregării școlare organizat în cadrul campaniei de conștientizare ”Și la școală suntem toți la fel!” în cadrul căruia au participat participat 1598 de elevi. De asemenea, în cadrul evenimentul s-a prezentat filmul Școala pentru toți copiii! care prezintă cauzele efectele segregării în educație a copiilor de etnie romă.

Pentru a vedea parcursul și rezultatele proiectului vă învităm pe pagina noastră de facebook: https://www.facebook.com/scoalapentrutoticopiii2

Persoană de contact: Adriana Sumănaru, Sef Departament Educatie, email: adriana.sumanaru@cado.org.ro, tel 0723 174 338.

”Școala pentru toți copiii! -II” este un proiect derulat de Asociația Centrul de Advocacy și Drepturile Omului – CADO în parteneriat cu Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară – ACDC, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea practicilor instituționale în aplicarea legislației de prevenire și combatere a segregării și discriminării rasiale datorită acțiunilor de watchdog, monitorizare și advocacy a ONG-urilor capacitate pentru a identifica și raporta discriminarea elevilor romi în educație sub forma segregării.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.  Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *