PROPUNERI ALE SINDICALIȘTILOR DIN CARTEL ALFA SUCEAVA PENTRU MODIFICAREA LEGII PENSIILOR

Președintele Uniunii Sindical Teritoriale Filiala Suceava a C.N.S., Cartel ALFA a transmis că a participat astăzi la o dezbatere inițiata de Casa Județeană de Pensii Suceava. Discuțiile s-au axat pe proiectul Legii pensiilor, acțiunea desfășurându-se la sediul Casei Județene de Pensii. Au participat invitați din partea asociațiilor patronatelor, confederațiilor sindicale, asociațiilor pensionarilor, Prefectura Suceava, Casa Județeana de Pensii Suceava.
In cadrul acțiunii Traian Pădureț a prezentat un punct de vedere al UST Filiala Suceava a CNS, Cartel ALFA”. Luni, 03.09.2018, în cadrul CNS,, Cartel ALFA”, la nivelul Comitetului Confederal (din care fac parte reprezentanții celor 42 federații afiliate, atât din mediul bugetar cât și din mediul privat și reprezentanții filialelor județene organizați pe 5 zone geografice) se va discuta proiectul Legii pensiilor și se va emite un punct de vedere al Confederației. Acest punct de vedere va fi transmis si Casei Județene de Pensii Suceava în completarea materialului susținut și depus astăzi.
Iată care sunt propunerile pentru proiectul de Lege a pensiilor susținute sindicaliștii suceveni din Cartel ALFA:

1. Propunem păstrarea actualului mod de calcul al pensiilor sau aplicarea unei corecții anuale a valorii punctului de referință din actuala lege, în functie de creșterea medie a salariilor și inflație. În noile condiții, pensiile se vor bloca la valoarea din 2022 sau vor avea creșteri nesemnificative în funcție de inflația medie (art 86).

2. Propunem eliminarea Anexei care stabilește unitățile în care se acordă Condiții Speciale, pentru a da posibilitatea și altor societăți unde sunt condiții similare să aplice procedura de încadrare în aceleași condiții. (art. 28, alin. d).
Pentru grupe speciale rămân cele 2 anexe (lista profesiuni și lista unități), ceea ce face ca în caz de privatizare (deși nu se schimbă nimic) să se piardă.

Solutie: eliminat anexa cu lista unități

3. Prin introducerea pensiei minime, acest concept va crea discriminări la baza sistemului între pensia calculată a unei persoane și cea acordată altei persoane care se situează sub valoarea minimă, pot fi egale (art 91).
Asigurarea pensiei minime, din formula de calcul, arată că, pe viitor, toți lucrătorii care au venituri impozabile până la 80% din salariul mediu, vor încasa după 35 de ani de muncă pensia minimă (adică 75% din salariul minim brut pe economie).

Soluție: să se plece în calcularea pensiei de la ajutorul social, la care se adaugă pensia conform formulei (altfel se va face ca la salariul minim, un număr de lucrători vor avea pensia minimă; consecință : demotivarea muncii)

4. Propunem eliminarea concurenței neloiale ce se introduce prin prevederile art. 113 care stabilește că biletele de tratament se distribuie prin atribuire directă societății aflate în subordinea CNPP și restul prin contracte cu alte societăți (există un răspuns al Consiliului concurenței care ne dă dreptate în acest sens).

5. Propunem compensarea anilor ce se reduc din vârsta de pensionare la femei pentru creșterea a 3 sau mai mulți copii pentru că această reducere înseamnă și scăderea semnificativă a cuantumului pensiei.
Soluția actuală propusă are drept consecință discriminarea femeilor, deoarece reducerea cu până la 6 ani a stagiului de cotizare în funcție de numărul de copii crescuți până la 16 ani (măsură foarte bună, aplicată și în alte țări), dacă pe prioada respectivă nu se echivalează cu o minimă contribuție, vor avea ca și consecință reducerea valorii pensiei.

Soluție : să li se dea un minim punctaj pe perioada redusă.

6. Propunem eliminarea discriminării femeilor, deoarece formula de calcul unifică valoarea modului de calcul (se imparte indiferent de sex la 25); rezultă că până în 2030 (când se unește / uniformizează stagiul de cotizare la bărbați si femei), femeile vor avea o pensie mai mică (deoarece vor lucra mai puțin).

Solutie : să se facă o racordare cu coeficient de corecție descrescator în timp

7. Deși guvernul și-a delegat competența și atributul strângerii taxelor către angajator, penalitatea este către angajat, adică dacă angajatorul nu varsă cuantumul respectiv, lucrătorul nu beneficiază de pensie pe perioada respectivă, fără să aibă nicio posibilitate de control și impunere.

Soluție : ori statul strânge direct taxele și impozitele de la cei aproximativ 5 milioane lucrători și dacă nu plătesc, aceștia sunt responsabili (soluție puțin probabilă deoarece statul nu are capacitatea de realizare), ori, dacă deleagă competența sa de strângere – taxe și impozite – își asumă colectarea acesteia de la cel pe care îl deleagă (angajatorul), fară să penalizeze lucrătorul care nu are nici o responsabilitate (în fapt, el nu primește salariul brut, ci numai netul).
8. Propunem ca la art. 15 să se adauge două noi aliniate cu următorul conținut:
(5) Personalul civil din sectorul de apărare, ordine publică și siguranța națională, care lucrează în condiții similare de expunere la factori de risc profesional sau la condițiile specifice acestor categorii de servicii publice este încadrat în aceeași grupă de muncă ca personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul penitenciar.
(6) Perioada de la 1 aprilie 2001 și până intrarea în vigoare a a prezentei legi constituie perioadă asimilată în grupa de muncă corespunzatoare condițiilor de muncă similare pentru militari, polițiști și funcționarii publici cu statut special din sistemul penitenciar.”
În context, în 2001 personalul civil din apărare, ordine publica și siguranță națională a pierdut grupa de muncă fără ca între timp să se găsească o soluție, deși sunt foarte mulți care lucrează și au lucrat între timp în aceleași condiții ca și militarii, polițiștii și functionarii publici cu statut special din sistemul penitenciar.
La nivel de penitenciare s-a încercat diverse proiecte prin care s-a încercat să se introducă prevederi similare și în HG-ul care stabilește condițiile de muncă pentru militari, politiști și funcționari publici cu statut special din sistemul penitenciar și chiar și în statutul special. Specialiștii Ministerului Justiției susțin însă că în legea pensiilor e cel mai potrivit să se includă o astfel de prevedere reparatorie.
9. Propunem ca la Secțiunea 2 – Pensia anticipată – la art. 59 să se adauge două alineate noi :
– alin. 4 – ,,Personalul didactic se poate pensiona anticipat, la cerere, cu 3 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei, dacă are stagiul complet minim de cotizare.”
– alin. 5 – ,, Personalul didactic care a lucrat minim 25 ani în unități școlare din învățământul special se poate pensiona anticipat, la cerere, cu 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei, dacă are stagiul complet minim de cotizare.”
Motivare: Curtea Constituțională a stabilit că femeile care împlinesc vârsta standard de pensionare, vor putea solicita să mai lucreze până când ajung la vârsta standard de pensionare pentru bărbați.
Conform Legii 153 / 2017 – Familia ocupațională defuncții bugetare ,,INVĂȚĂMÂNT” – litera B. Reglementări specifice personalului din învățământ – art. 4, personalul didactic din învățământul special beneficiază de un spor de suprasolicitare neuropsihică:
Art. 4
,,Personalul didactic din învățământul special beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază.”

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *