Propuneri din partea CAS Suceava, formulate de președintele director general al instituției, dr, Claudiu Cobuz, vinzând pachetele de servicii şi contractul cadru în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 – 2023

Președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate, dr, Claudiu Cobuz,  a anunțat că pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în secțiunea Transparență decizională 2019 a fost publicat și se află în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 – 2023.

Președintele director general al CAS Suceava a înaintat propunerile de modificare a acestui act normativ, referitor la completarea documentelor necesare a fi transmise la contractarea serviciilor medicale, precum și posibilitatea de eliberare de către medicii specialiști a prescripțiilor medicale pentru persoanele asigurate, care au o boală cronică confirmată, internați în regim de spitalizare continuă, pe baza unei adeverințe tipizate eliberată de spital.

De asemenea, s-a propus implementarea prevederilor legale în vigoare (Legea nr. 128/2018 pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată prin Ordonanța nr.9/2019), care permit ca un medic specialist care nu are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu CAS, să poată elibera pacienților pe care-i consultă bilete de trimitere pentru specialităţi clinice, biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice (analize de laborator, radiologie, imagistica) şi retete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. În județul Suceava sunt peste 500 medici specialiști, din care 70% sunt în contract cu CAS Suceava. ”Înregistrăm astfel un deficit de medici specialiști în contract cu CAS Suceava la nivelul județului, fapt care afectează direct accesul asiguraților la aceste servicii medicale”, a declarat doctorul Claudiu Cobuz, președinte director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava.

 

 

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *