Recomandări privind utilizarea cu predilecţie a căilor de comunicare alternativă pentru depunerea cererilor la Registrul Comerțului, din cauza coronavirusului

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) prin Oficiul Județean a transmis o informare care este utilă celor care doresc în această perioadă să folosească serviciile acestei instituții.

Cătălina Vartic, directorul Oficiului Registrului Comerțului Suceava, a arătat că, pentru prevenirea transmiterii virusului Coronavirus (COVID-19) și pentru limitarea răspândirii acestuia, recomandăm utilizarea cu predilecţie a căilor de comunicare alternativă pentru depunerea cererilor la oficiile registrelor comerțului de pe lângă tribunale şi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv:
• prin poștă, cu scrisoare cu valoare declarată și confirmare de primire;
• online, prin intermediul portalului de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului, https://portal.onrc.ro.

În cazul în care se optează pentru depunerea prin poştă sau online a declarației privind beneficiarul real, dată în conformitate cu dispozițiile art.56 alin.(1) sau, după caz, art. 62 alin.(1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, aceasta va avea formă autentică (dată în faţa notarului public) și va fi însoțită de copia actului de identitate a deponentului și, după caz, a reprezentantului legal al persoanei juridice, certificată olograf pentru conformitate cu originalul și, dacă este cazul, împuternicire pentru depunerea cererii.

Reamintim că termenele pentru depunerea declarației privind beneficiarul real sunt:
• până la data de 21.07.2020, pentru societăţile înmatriculate în registrul comerțului anterior datei de 21.07.2019 (data intrării în vigoare a legii), cu excepţia companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat;
• 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale în cazul declarației anuale privind beneficiarii reali;
• 15 zile de la data de la care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real.
În aplicarea dispozițiilor Legii nr.129/2019, precizăm că, în anul 2020, persoanele juridice înmatriculate până la data intrării în vigoare a legii, supuse obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real, vor depune o singură declarație, după aprobarea situaţiilor financiare anuale, situație care va acoperi și obligația prevăzute la art. 62 alin.(1) din lege.

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *