Reducerea cu 70 a normelor didactice la școlile din județ, în discuția Comisiei de Dialog Social de la Prefectură, la cererea sindicatelor din învățământ

În data de 08.01.2020, la sediul Prefecturii Suceava, a fost convocată Comisia de Dialog Social, cu participarea reprezentanților Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa – Uniunea Sindicală Teritorială – Filiala Suceava, Alianței Sindicatelor din Învățământ – Filiala Suceava, Inspectoratului Școlar al Județului Suceava, Inspectoratului Teritorial de Muncă și Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava.

Convocarea comisiei s-a realizat în baza solicitării transmise de Uniunea Sindicală Teritorială – Filiala Suceava a C.N.S. Cartel ALFA, care a fost sesizată, de organizația afiliată Uniunea Județeană a Sindicatelor PRO EDUCAȚIA, cu privire la faptul că, la mijlocul anului școlar, este solicitată, de către Ministerul Educației Naționale, reducerea unui număr de 70 de norme didactice care au fost deja efectuate.

Instituția Prefectului Județul Suceava a solicitat Inspectoratului Școlar al Județului Suceava prezentarea unei situații actualizate referitoare la necesitatea efectuării unor angajări precum și la posibilitatea reducerii unor norme.

În cadrul ședinței au fost discutate cauzele care au condus la apariția acestei situații limită precum și măsuri legale ce pot fi aplicate astfel încât la finalul anului școlar să nu se mai înregistreze astfel de situații.

Prefectul județului a propus și susținut o serie de măsuri menite să soluționeze aspectele semnalate Instituției Prefectului atât în luna decembrie cât și în luna ianuarie, și anume:

  • întocmirea, în colaborare cu partenerii de dialog social- sindicatele reprezentative din învățământ – și transmiterea către Ministerul Educației Naționale a unui memoriu în care să se prezinte cauzele care au generat situația actuală, precum și măsurile propuse pentru eliminarea neconformităților existente în modul de stabilire și alocare a normelor didactice.
  • Abordarea unui stil de lucru constructiv de către Inspectoratul Școlar al Județului Suceava prin transparentizarea deciziilor ce privesc drepturile personalului didactic și nedidactic din învățământul preuniversitar.
  • Dialog deschis, bazat pe principiul respectului reciproc, cu sindicatele reprezentative, în cazul propunerilor ce vizează revizuirea normelor didactice astfel încât să se asigure încadrarea cheltuielilor salariale în bugetul aprobat fără a fi afectate drepturile legale ale personalului.
  • Analiza atentă, în colaborare cu sindicatele reprezentative, a propunerilor înaintate de reprezentanții administrației publice locale în ceea ce privește necesarul de norme ( în special în cazul localităților cu sate componente în zone izolate sau greu accesibile), astfel încât să fie asigurată o distribuire uniformă a normelor și adecvată specificului județului.

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă și Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava și-au manifestat disponibilitatea de a susține eforturile Inspectoratului Școlar al Județului Suceava, prin îndrumări și clarificări privind prevederile legale specifice aplicabile, pentru rezolvarea legală a situației și prevenirea repetării ei.

La finalul ședinței, inspectorul școlar general a dat asigurări că plata salariilor în luna ianuarie se va face conform programării, iar revizuirea numărului de norme se va face fără a fi afectate drepturile personalului care a prestat munca în luna decembrie.   

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *