Rețea de alimentare cu apă și canalizare la Aeroport, proiect promovat la finanțare prin programul ”Anghel Saligny”, anunțat de președintele CJ Gheorghe Flutur

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a anunțat încă  un obiectiv important de investiții promovat la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Este vorba despre Rețeaua de alimentare cu apă și canalizare – Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava și Parcul Industrial “Bucovina I”.

 În ședința extraordinară de astăzi a Consiliului Județean Suceava, convocată de îndată, a fost aprobat Proiectul de Hotărâre privind cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții Rețea de alimentare cu apă și canalizare – Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava și Parcul Industrial “Bucovina I”, în vederea includerii la finanțare în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Obiectivul principal al investiției este asigurarea necesarului de apă potabilă și preluarea apelor uzate ale Aeroportului și Parcului Industrial cu dimensionarea conductei de aducțiune astfel încât să permită investiții ulterioare de alimentare cu apă a orașului Salcea și a comunei Adâncata.

Valoarea estimată a investiției la data curentă: 25.256.013,52 lei cu TVA (21.071.806,06 lei – Apă, 4.184.207,45 lei – Canalizare) 5.103.255,91 euro cu TVA (4.257.790,68 euro – Apă, 845.465,23 euro – Canalizare).

Soluția tehnică identificată este o alimentare cu apă din Gospodăria de apă Burdujeni, unde va fi construită o conductă de aducțiune cu lungimea de 8.000 m, va fi construită o stație de pompare, va fi construit un rezervor de înmagazinare semi-îngropat de 1.200 mc, inclusiv rezerva de apă pentru incendii, la limita dintre amplasamentul Aeroportului și amplasamentul Parcului Industrial.

Distribuția apei se va realiza prin cuplarea la rețeaua existentă a Aeroportului și Parcului Industrial. Colectarea apei uzate menajere din zona Aeroportului și Parcului Industrial va fi asigurată de către sistemul de canalizare menajeră și tratarea în stația de epurare existentă în orașul Salcea.

Vor fi construite stații de pompare a apelor uzate, lungimea rețelei de canalizare menajeră va fi de 900 m și lungimea rețelei de canalizare sub presiune va fi de 2.800 m.

Realizarea infrastructurii de apă și apă uzată în parametrii optimi din punct de vedere funcțional în zona obiectivului strategic Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava, respectiv a zonei de dezvoltare a Parcului Industrial “Bucovina I”, va avea în principal ca efect creşterea calităţii vieţii, îmbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor și a activităţilor din zonă, creşterea atractivităţii zonei pentru noi activităţi economice și creşterea numărului de turişti, a explicat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *