Mopan Suceava
Comunicate de presaEducatie

Rezultate obținute după prima etapă de implementare a proiectului ,,Copii și tineri integrați pentru o lume mai bună” (PN2019)

În data de 28 iulie 2022, Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Asociația pentru Sprijin în Dezvoltarea Economiei Sociale – Incluziune, Responsabilitate Cooperatista, Antreprenoriat Social din Tulcea, a organizat o conferinţă de presă în care au fost prezentate rezultatele intermediare obţinute în cadrul proiectului ,,Copii și tineri integrați pentru o lume mai bună”.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1,212,665 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul general al proiectului este abordarea integrată și inovativă a unui grup țintă format din: 80 de copii și tineri cu cerințe educaționale speciale; 790 de copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii; 211 cadre didactice și 500 de părinți/tutori ai copiilor aflați în situație de risc; 10 profesioniști/voluntari din sfera serviciilor sociale; 150 de copii/tineri, respectiv 50 de părinți/ tutori ai acestora, care interacționează cu copiii și tinerii din grupul țintă principal, în vederea creșterii gradului de incluziune socială a copiilor din trei regiuni de dezvoltare din România.

La evenimentul online au participat reprezentanţi ai Fondului Român de Dezvoltare Socială, ai echipei de implementare, directori şi profesori din cadrul celor 14 şcoli asociate – furnizoare ale grupurilor ţintă (din judeţul Suceava – Școala Gimnazială Panaci, Școala Gimnazială Șerbăuți, Școala Gimnazială Siminicea, Școala Gimnazială Măriței, Școala Gimnazială Drăgoiești, Școala Gimnazială Pătrăuți, Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei; din judeţul Botoşani –  Școala Generală Nr.1 Manoleasa; din judeţul Harghita – Școala Generală „O.C. Tăslăuanu” Bilbor; din judeţul Tulcea – Școala Gimnazială Valea Nucarilor, Școala Gimnazială „Nichifor Ludovig” Niculițel, Școala Gimnazială Beștepe, Școala Gimnazială Frecăței, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Nufărul).

În cadrul întâlnirii au fost subliniate mai multe aspecte privind gradul de îndeplinire a indicatorilor asumaţi în cadrul proiectului şi au fost indicate activităţile care se vor desfăşura în perioada imediat următoare. Până în prezent:

  • au fost realizate metodologiile specifice privind identificarea și monitorizarea copiilor cu risc de abandon școlar şi copiilor cu posibile dificultăți de învățare, psihocomportamentale (CES) sau dizabilități; s-a elaborat procedura de selecție a fiecărei categorii de grup ţintă.
  • au fost selectaţi/monitorizaţi 587 de copii cu risc de abandon școlar şi 87 de copii cu posibile dificultăți de învățare și psiho-comportamentale din şcolile asociate.
  • grupul ţintă format din copii a beneficiat de servicii de sprijin educațional de tip “școală după școală”, de activităţi privind educația pentru protecția mediului și orientare în natură, activități sportive, de lucru în echipă și de dezvoltare a simțului camaraderiei, activități creative: pictură, dans, teatru, fotografie, muzică, olărit, împletit, origami, ikebana, traforaj, science lab etc.
  • 170 de cadre didactice au beneficiat de cursuri de formare/instruire în privinţa lucrului cu copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii, respectiv lucrul cu copii și tineri cu CES (81 % din ţinta asumată în proiect).
  • au fost furnizate programe de tip educație parentală pentru părinți/tutori ai copiilor cu risc de abandon / CES din grupul ţintă: 380 de părinţi ai unor copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii (cca. 80 % din ţinta asumată în proiect) şi 42 de părinţi ai unor copii sau tineri cu CES (175 % din ţintă).

Cadrele didactice participante au apreciat în mod deosebit activităţile desfăşurate, au subliniat, în unanimitate, interesul manifestat de copii pentru acestea, dar şi rolul lor în consolidarea unor legături mai strânse între familii-şcoală-comunitate sau performanţele şcolare ale elevilor. În acest sens, directorii şcolilor gimnaziale din Panaci şi Siminicea au amintit că orele suplimentare de limba şi literatura română şi matematică, din cadrul programului de sprijin “școală după școală”, s-au reflectat pozitiv în rezultatele obţinute la Evaluarea Naţională (rata de promovare a elevilor fiind fără precedent, chiar de 100 %).

Activitățile prevăzute în cadrul proiectului vor continua şi în următorul an şcolar pentru alţi 283 de copii, în paralel fiind programate şi acțiuni de promovare a educației incluzive și combaterii diverselor forme de segregare, furnizarea de programe de tip educație parentală pentru 120 de părinţi sau organizarea unui curs post-universitar pentru formarea de competențe în domeniul educației incluzive și problematicii CES/ dizabilități, pentru 46 de cadre didactice.

Proiectul ,,Copii și tineri integrați pentru o lume mai bună (CTIL)”, cod PN2019, din cadrul apelului Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc, este implementat de Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava (Promotor de Proiect) şi  Asociația pentru Sprijin în Dezvoltarea Economiei Sociale – Incluziune, Responsabilitate Cooperatista, Antreprenoriat Social din Tulcea (Partener) în perioada ianuarie 2021 – decembrie 2023.

Mai multe detalii pot fi obținute pe website-urile finanțatorului – www.eeagrants.ro, Operatorului de Program – www.frds.ro și website-ul dedicat proiectului – https://ctil.usv.ro/ .

Persoana de contact:  Manager de proiect –  Ioana Andreea COZIANU

Email: ioana.cozianu@yahoo.com

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *