S-a înfiinţat Alianța Franceză din Suceava

Serviciul de Relatii Publice, Comunicare si Imagine al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava a transmis că Asociația Alianța Franceză din Suceava (AAFS) a luat ființă și că a fost înregistrată la grefa Judecătoriei Suceava (Încheierea nr.33 din data de 18 decembrie 2018 și Certificatul de înscriere din data de 28 decembrie 2018). Asociația este neguvernamentală, non profit, cu caracter nelucrativ, autonom și apolitic, cu durată nelimitată.

Membrii fondatori ai AAFS sunt: Consiliul Județean Suceava, Consiliul Local Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Inspectoratul Școlar Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, Teatrul municipal „Matei Vișniec” Suceava, Casa Corpului Didactic Suceava, Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava, Filiala Nord – Est a Ordinului Arhitecților din România și Uniunea Arhitecților din România.

AAFS dorește să implementeze proiecte pentru comunitatea locală și invită persoanele fizice sau juridice interesate să i se alăture în calitate de membru.

Persoana de contact a AAFS este prof. gr. I Tamara Sabin.

Tel.: 040723678083   E-mail: tamarasabin@yahoo.com

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.