Sancțiuni, recuperări de prejudicii și avertismente în urma controalelor dispuse de Casa de Asigurări de Sănătate pentru primul trimestru al anului

Doctorul Claudiu Cobuz, președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava, a făcut publice rezultatele unei acțiuni de control ce s-a desfășurat zilele acestea, vizând primul trimestru al acestui an, avizat de  către Direcția Generală Control și Antifraudă a C.N.A.S. Bucureşti  și aprobat de către dânsul.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de CAS Suceava, au fost efectuate un număr de 53 acțiuni tematice de control , structura acestora pe tipuri de furnizori fiind următoarea:

 • 18 acțiuni de control efectuate la medicii de familie;
 • 8 acțiuni de control la medicii specialiști din ambulatoriul de specialitate;
 • 2 acțiuni de control la furnizorii de servicii medicale paraclinice;
 • 11 acțiuni de control la farmacii;
 • 5 acțiuni de control la medicii stomatologi;
 • 7 acțiuni de control la furnizorii care derulează programe naționale de sănătate;
 • 2 acțiuni de control la spitale.

La aceste actiuni de control tematic se adaugă și 8 actiuni de control operativ.

Verificările s-au finalizat cu următoarele măsuri propuse și implementate:

Pentru furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară (medicii de familie)

 • In cazul a 6 furnizori s-au aplicat masuri de recuperare a sumelor reprezentand retete prescrise fara respectarea protocolului de prescriere a medicamentelor in valoare de 5.646 lei.
 • In cazul a 3 furnizori s-a constatat necompletarea corecta si la zi a documentelor de evidenta a serviciilor medicale – s-a aplicat sanctiunea contractuala de ,,avertisment”;
 • In cazul a 2 furnizori s-a aplicat sanctiunea de diminuare cu 10 % a valorii lunare a punctului “per capita” pentru servicii medicale eronat raportate;
 • In cazul unui furnizor s-a aplicat sanctiunea de diminuare cu 10 % a valorii lunare a punctului “per capita” pentru prescriptii medicale off-line neintroduse in sistemul informatic

In cazul furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie s-au aplicat urmatoarele masuri:

 • In cazul a 3 furnizori s-a aplicat sanctiunea de diminuare cu 5 % a valorii minim garantata a punctului pentru luna in care s-a constatat nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava, in valoare totala de 2.955 lei;
 •   In cazul a 6 furnizori s-a constatat necompletarea corecta si la zi a documentelor de evidenta a serviciilor medicale – s-a aplicat sanctiunea contractuala de ,,avertisment”, la prima constatare;
 • In cazul a 6 furnizori s-au aplicat masuri de recuperare a sumei reprezentand servicii neefectuate si masura de diminuare cu 10 % a valorii minim garantata a punctului, in suma totala de 35.364 lei;
 • In cazul unui medic specialist s-a dispus recuperarea contravalorii prescriptiilor medicale eliberate cu nerespectarea prevederilor legale, in suma de 6.834 lei;
 • 1 medic specialist a afost amendat cu suma de 5.000 lei pentru eliberarea concediilor medicale fără respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • Contractul unui medic specialist a fost reziliat.

            În cazul unui furnizor de servicii de medicină dentară s-a aplicat sancțiunea de diminuare cu 5 % a contravalorii serviciilor de medicină dentară aferente lunii îin care s-a constatat nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava, în valoare totală de 100 lei.

În cazul a 7 furnizori de medicamente s-a aplicat sanctiunea de diminuare cu 5 % a sumei cuvenite pentru luna în care s-a constatat nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava, în valoare totală de 6.935 lei.

În cazul unui furnizor de servicii medicale spitalicești s-a aplicat sancțiunea de diminuare cu 1% a valorii de contract lunară, în sumă totală de 6.531 lei, pentru consemnarea incompletă a datelor în foile de observatie clinică generală.

Președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, doctorul Claudiu Cobuz a arătat că toate acțiunile de control s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale, furnizorii de servicii medicale au avut posibilitatea de a-și exprima obiecțiile la constatările echipei de control consemnate în procesul-verbal, în termen de 3 zile.  

”Activitatea de control are rolul de a verifica respectarea de către furnizori a clauzelor contractuale, astfel încât asigurații să poată beneficia în mod real și nediscriminatoriu de serviciile medicale decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate”, a transmis doctorul Claudiu Cobuz.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *