Scenariu roșu pentru orașul Suceava, comunele Dornești, Ilișești și Ipotești. Mâine ar putea fi ultima zi de cursuri față în față la școlile din municipiul reședință de județ

Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a convocat astăzi ora 14:00, în ședintă extraordinară, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava. Subiectele puse în discuție pe ordinea de zi au vizat stabilirea unui set unitar de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava, în contextul ultimelor acte normative incidente în domeniul pandemiei de Covid-19 și ca urmare a creșterii incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori, în județul Suceava.

Luând în considerare situația prezentată de către D.S.P. Suceava, propunerile fundamentate ale specialiștilor epidemiologi din cadrul structurii de sănătate publică, statisticile zilnice privind incidența cazurilor pozitive Covid-19 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava la mia de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat o hotărâre care cuprinde o serie de măsuri de diminuare a impactului de risc la nivelul municipiului Suceava (3,07) și a comunelor Dornești (3,16), Ilișești (3,06) și Ipotești (3,23), unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3 la mia de locuitori, precum și măsuri pentru comunele Frătăuții Noi (1,79), Frumosu (1,75) și Valea Moldovei (1,70), unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 – 3 la mia de locuitori, măsuri prevăzute de către H.G. nr. 856/2020, începând cu data 03.11.2020, ora 00.00, pe o perioadă de 14 zile.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori                                                                                            

Nr. crt.

Denumire unitate administrativ-teritorială

Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare)

Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 4 alin. 4 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020)

1.      

Frătăuții Noi

1.79

1.79

2.      

Frumosu

1.75

1.75

3.      

Valea Moldovei

1.70

1.70

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

 

Nr. crt.

Denumire unitate administrativ-teritorială

Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare)

Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 4 alin. 4 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020)

1.      

Dornești

3.16

3.16

2.      

Ilișești

3.06

3.06

3.      

Ipotești

3.23

3.23

4.      

Suceava

3.07

3.07

În localităţile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori se aplică următoarele restricţii coresăpunzătoare ratei de infectare:
  • desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;
  • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;
  • activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;
  • purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice
În localităţile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori se aplică următoarele restricţii coresăpunzătoare acestei rate de infectare:
  • desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
  • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00—23:00;
  • activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;
  • purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii.

 Totodată, se modifică Scenariile de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ din comunele Dornești, Ilișești și Ipotești – unități cu personalitate juridică și structurile arondate acestora, începând cu data de 02.11.2020, conform tabelului următor:

Nr. crt.

Denumire unitate de învățământ (PJ)

Scenariul stabilit în consiliile

de administrație

Observații

1.                   

Școala Gimnazială Dornești

Scenariu roșu S3

Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori mai mare de 3 la nivelul unității administrativ-teritoriale

2.                   

Școala Gimnazială Ipotești

3.                   

Școala Gimnazială „Simion Florea Marian” Ilișești

 În ceea ce privește unitățile de învățământ din municipiul Suceava, ele vor funcționa  luni, 02.11.2020, potrivit scenariului aprobat prin Hotărârea CJSU nr. 58/30.10.2020, urmând a fi analizate propunerile consiliilor de administrație ale tuturor unităților de învățământ în cadrul unei ședințe extraordinare a comitetului județean, ce se va desfășura luni, 02.11.2020, ora 14.

Astfel, în aplicarea prevederilor art. 16 și Anexei nr. 1 din Ordinul comun MEC/MS nr. 5487/1494 din 31.08.2020, Inspectoratul Școlar Județean Suceava va solicita consiliilor de administrație ale tuturor unităților de învățământ din municipiul Suceava până la data de 02.11.2020, ora 10.00, formularea propunerilor pentru scenariile de funcționare în următoarele 14 zile, în condițiile incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori înregistrată la nivelul municipiului Suceava și ținând cont de particularitățile locale, de infrastructura fiecărei unități de învățământ, resursele umane, resursele logistice și accesul la rețeaua medicală ale fiecărei unități de învățământ în parte.

Ulterior, propunerile formulate de către consiliilor de administrație vor fi analizate și avizate de către Inspectoratul Școlar Județean Suceava, respectiv de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, și vor fi înaintate Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava până la data de 02.11.2020, ora 12.00, în vederea aprobării unor măsuri de completare a Hotărârii nr. 60 din data de 01.11.2020.

 

 

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.