Ședință a Comisiei Județene de fond funciar: cererile pentru terenuri din zona necooperativizată depuse după 30 noiembrie 2005 nu vor mai putea fi soluționate de comisiile locale, prefectul nu va mai putea emite titlu, fiind depuse tardiv

În  ședința de lucru a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava, desfășurată ieri, 15 iulie 2020, au fost adoptate 56 hotărâri. Dintre acestea, 5 hotărâri au avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv validarea amplasamentului pentru o suprafață totală de 6,5102 ha teren ca urmare a cererilor formulate de un număr de 6 persoane fizice. Totodată, au fost respinse propunerile de atribuire în proprietate de teren aferent locuințelor pentru un număr de 5 cereri printr-un număr de 5 hotărâri.

De asemenea, au fost emise 45 de hotărâri care au vizat fie modificări sau, după caz, corectări de titluri de proprietate, iar 1 hotărâre a avut ca obiect o contestație a unei  persoane fizice.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse și 12 informări pe diverse teme specifice activității de fond funciar, precum și o solicitare privind emiterea de duplicat de titlu de proprietate.

Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava a analizat efectele Deciziei nr. 36/2020 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit căreia cererile pentru terenuri din zona necooperativizată depuse după data de 30 noiembrie 2005 nu vor mai putea fi soluționate în cadrul comisiilor locale, iar prefectul nu va mai putea emite titlu de proprietate, fiind considerate a fi depuse tardiv, sancțiunea fiind decăderea din dreptul de a mai depune cerere.

Deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în dezlegarea unor chestiuni de drept, sunt obligatorii conform prevederilor art. 521 alin (3) din Codul de procedură civilă.

Persoanele fizice interesate au în continuare posibilitatea legală de a-și reglementa situația juridică a terenurilor, prin cadastrarea generală la nivel de localitate, conform procedurii prevăzută în Legea nr. 7//1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea s-au analizat modificările aduse Legii nr. 18/1991 republicată, cu modificările ulterioare, prin Legea nr. 87/2020, iar față de Decizia ICCJ nr. 36/2020 și Legea nr. 87/2020 s-a hotărât actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei județene, care va fi aprobat în prima ședință.

Se aduce la cunoștința tuturor persoanelor îndreptățite că în cadrul Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava se depun toate diligențele necesare pentru rezolvarea și soluționarea tuturor lucrărilor înregistrate la comisie și aflate, în prezent, în diverse etape de lucru, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia în vigoare.

 

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.