Politica

Senatorul PNL Daniel Cadariu: Proiect de lege pentru diminuarea de la 19% la 9% a taxei pe valoare adăugată a lemnului de foc pentru populație (comunicat de presă)

În ultima perioadă, actuala guvernare a generat încă o criză, cea a lemnului de foc. Populația este practic împiedicată, prin meandrele legislative și prețul inaccesibil, să poată avea acces la lemnul de foc. Guvernanții actuali au promis în repetate rânduri că vor rezolva problema, dar nu au făcut nimic, nici in acest caz.

Prin actualele norme legislative se încalcă prevederile Codului silvic care stabilește că lemnul trebuie să ajungă în mod prioritar la populație, pentru asigurarea nevoilor de bază.

Prețul lemnului de foc pentru populație a devenit mai mare decât prețul lemnului pentru industrie. În România, din 8 milioane de gospodării, aproape jumătate se încălzesc iarna cu lemne de foc.

Legislația în domeniu este atât de stufoasă, încât a creat confuzie şi a bulversat întreg sectorul forestier.

Lemnul de foc pentru populație, la care face referire prezentul proiect de lege este cel prevăzut în Anexa I a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului, unde se aplică dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn şi produse din lemn – lemn de foc sub formă de trunchiuri, butuci, ramuri, vreascuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, chiar aglomerate, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare.

La nivelul Uniunii Europene, statisticile EUROSTAT arată că lemnul pentru foc în statele membre au cote de TVA variabile, cum ar fi: Belgia 6%, Luxemburg 8%, Polonia 8%, Franța 10%.

Prin proiectul de lege propunem diminuarea de la 19% la 9% a taxei pe valoare adăugată a lemnului de foc pentru populație. Propunerea legislativă este în concordanță cu Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, unde la Articolul 122, este prevăzut că Statele membre pot aplica o cotă redusă livrărilor de plante vii sau de alte produse de floricultură, inclusiv bulbi, rădăcini și produse similare, flori tăiate și frunze ornamentale, și livrărilor de lemn folosit ca lemn pentru foc.” De asemenea, prevederile propunerii legislative ar intra în vigoare la data de 01 ianuarie 2019, astfel că pentru anul în curs nu există implicații asupra bugetului de stat.

 

Consider că diminuarea de la 19% la 9% a taxei pe valoare adăugată a lemnului de foc pentru populație va avea o consecință directă în reducerea cheltuielilor cu utilitățile în gospodăriile populației, ceea ce ar avea un plus valoare prin venituri suplimentare în asigurarea creșterii nivelului de trai. (senator PNL Daniel Cadariu)

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *