SIMPOZION

La sfârșitul săptămânii trecute (precizare pe care o vor înțelege mai mulți cititori ai noștri dacă vom spune ca ceva mai demult, la finele săptămânii trecute, sau ca acum, în weekend-ul trecut), în Capitală a avut loc un mare simpozion cu participare națională, internațională și multinațională pe tema ”A cui țară este țara noastră?”.

Între cei care care au contribuit la organizarea, desfășurarea și succesul simpozionului s-au numărat bucureșteni, străini și români. Poate că și alții, însă nepuși în evidență, nici oficial și nici pe surse, până în prezent.

Bucureștenii au fost români și străini, românii au fost bucureșteni, români din țară și români din străinătate, străinii au fost străini din strănătate, străini din România și străini de origine română, înstrăinați sau nu. ”S-au numărat” este însă numai o vorbă, întrucât pe participanți este greu de spus dacă i-a numărat propriu-zis cineva. Inclusiv dacă aceștia au fost admirați – profesional, semiprofesional sau din hobby – exemplar cu exemplar. Anvergura a inclus cu siguranță simpozionul în categoria evenimentelor la care, în privința cifrei participanților, îndeobște se estimează ori se fac deducții de genul: atâta suprafață populată, atâta densitate pe unitate de suprafață, prin urmare, cam atâția participanți. Deși, pe de o parte, natura manifestării a impus multă și largă și complexă afluire în spațiul aferent și învecinat, iar pe de altă parte, din motive deopotrivă obiective și subiective, în astfel de ocazii, când susținătorii și adversarii lucrului se angajează pătimaș, cifrele se exagerează fie în plus, fie în minus ori cele reale, dacă există undeva, din nobilă grijă pentru calmarea spiritelor și menajarea morală a celor implicați, rămân discrete. Ca și, de fapt, o parte de mărime în sine necunoscută din programul și din desfășurarea evenimentului.

Pentru o prezentare rezumativă și suficient de expresivă a lucrurilor, deoarece intrarea în detalii este și dificilă, și pândită de riscuri de multe feluri, dar poate fi și plicticoasă pentru cititorul grăbit al zilelor noastre (fie el și român – bucureștea sau nu, din străinătate sau străin!) alegem formula, de asemeni rezumativă și expresivă, în care se spunea odinioară că Pravda le aducea cititorilor ei la cunoștință (cu succes garantat, deoarece Pravda era izvorul însuși al adevărului însuși) anumite întâmplări din zona de o geografie relativă a învecinării cu marele prieten și partener în construirea viitorului comunist și a păcii eterne: că, adică, pe frontiera sovieto-chineză, s-a desfășuat zilele trecute un mare simpozion pe teme agrare cu aplicații practice de mare interes și importanță și la care părțile au participat, fiecare, cu câteva sute de tractoare și alte utilaje agricole, precum și cu aparate de zbor utilitar, iar drept urmare, deși au existat și unele incidente și mici pagube inerente, s-ar putea spune că planificate, s-a întărit prietenia dintre cele două mari popoare înfrățite în lupta comună pentru un viitor fericit și s-au pus baze solide pentru noi deschideri și viitoare întâlniri fructuoase…

Cât privește simpozionul din Capitală (și rezonanța lui din teritoriu), știm că numeroase persoane și instituții cu autoritate au emis aprecieri asupra rezultatelor deosebite ale sesiunilor și dezbaterilor din cadrul acestora și că se lucrează deja, cu personal numeros și calificat, la constituirea unei veritabile bănci de date care să adune și să stocheze în cât mai mare măsură memoria evenimentului. Lucru, firește, de aplaudat. (A.B.)

Please follow and like us:

One thought on “SIMPOZION

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *