Stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună acordat personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar înplicați în lupta cu noul coronavirus

Directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Victor Cristi Bleorțu, a transmis că, în conformitate cu prevederile OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri Europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenta și a Ordinului CNAS nr. 540/2020 pentru aprobarea metodologiei, pentru perioada starii de urgenta se acordă un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, precum si personalului care în urma desfăşurării activităţii a fost diagnosticat cu COVID-19, angajati în unităţi sanitare aflate în relaţii contractuale cu CAS Suceava.

Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc s-a stabilit prin decizie a conducătorului unităţii  sanitare angajatoare, care este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în aceste activităţi.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură fondurile necesare platii stimulentului de risc pentru personalul angajat în unitati sanitare aflate în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, respectiv: in spitale, centre de dializă, în unitati sanitare de urgenta prespitalicesti şi transport sanitar si în laboratoare.

La nivelul judetului Suceava institutia noastra a decontat suma de 3.047.500 lei, reprezentand stimulentul de risc pentru un numar de 1.219 angajati.

Din acest total, suma de 2.637.500 lei s-a decontat pentru asigurarea acestui supliment de risc pentru 1.055 angajati nominalizati prin decizie a conducerii spitalelor ,,Sf. Ioan cel Nou” Suceava, Municipal Radauti și Municipal Vatra Dornei, suma de 25.000 lei pentru 10 angajați celor 2 furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar: S.C. AMBU LIFE – S.R.L. și ANA ROM DIVIZIA MEDICALĂ – S.R.L., suma de 122.500 lei pentru 49  angajati ai laboratorului S.C. DORNA MEDICAL – S.R.L. si suma de 262.500 lei pentru 105 angajati ai celor 3 furnizori privati de dializa: AVITUM SUCEAVA, FRESENIUS NEPHROCARE SUCEAVA si NEFROMED BM RĂDĂUŢI. 

                     

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *