TRAIAN PĂDUREȚ, PREȘEDINTE PRO EDUCAȚIA: MINISTERUL EDUCAȚIEI ÎNCEARCĂ, PRIN DIVERSE METODE SĂ FACĂ ECONOMII

Un comunicat de presă transmis de liderul sindical Traian Pădureț, președinte al Sindicatului Pro Educația Suceava, afiliat la Federația ”Spiru Haret”, prezintă nemulțumirea structurii sindicale pe care o conduce față de prevederile cuprinse într-un ordin al Ministrului Educației Naționale, intrat în vigoare la sfârșitul lunii august a acestui an.

Conform OMEN 4884/31.08.2018, semnat de fostul ministru, suceveanul Valentin Popa, din sistemul de învățământ, la nivel național, se vor reduce cca. 4.000 norme. Cauza principală este nealocarea resurselor financiare necesare – județul Suceava nu are bani suficienți pentru încheierea anului bugetar, pentru o lună. OMEN 4884/31.08.2018 a ajuns la ISJ Suceava la finele lunii septembrie!
Urmare ordinului menționat, ISJ Suceava trebuie să se execute și să reducă 80 norme, 65 din învățământul de masă și 15 din CJRAE și învățământul special. În ordin nu se specifică din ce categorie vor fi cei care nu vor mai avea contracte de muncă, așadar, pot fi personal didactic de predare, personal didactic auxiliar sau personal nedidactic.
În data de 02 octombrie 2018 au fost invitați la ISJ Suceava pentru a identifica cele 15 norme directorii din învățământul special și CJRAE. Probabil vor urma cei din învățământul de masă.
Pentru învățământul special au fost elaborate noi planuri cadru pentru anul școlar 2018/2019, plauri cadru care nu sunt aplicate în acest moment; au fost amânate pentru anul școlar 2019/2020, momentan aplicându-se planurile cadru valabile pentru anul școlar 2017/2018. Conform noilor planuri cadru, în învățământul special mai apăreau niște norme în plus față de cele actuale. Așadar, nimic nu e întâmplător !
Problema cea mai mare a ISJ Suceava și a directorilor – ca ordonatori de credite și angajatori – este că normele trebuie reduse cu data de 1…septembrie 2018. Persoanele care ocupă normele ce vor fi reduse au lucrat de la 1 septembrie 2018, în baza unui contract individual de muncă și acum rămân fără locuri de muncă, mai mult, după ,,dispozițiile,, MEN aceste persoane nu ar trebui plătite cu data de 1 septembrie 2018 !
Cum va putea ISJ Suceava și directorii care vor fi în cauză să nu plătească o persoană care a desfășurat o activitate în baza unui contract individual de muncă.
Art. 75 din Codul Muncii prevede: “Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.”
Persoanele respective se vor adresa cu siguranță instanțelor de judecată și vor avea câștig de cauză.
Împotriva cui se vor adresa în instanțele de judecată ?
Împotriva angajatorului, reprezentat prin director, nu împotriva MEN.
MEN, printr-un ordin de ministru, aruncă un nou ,,cartof fierbinte” în curtea ISJ – urilor, care sunt constrânse să încalce legea, iar la rândul lor, directorii unor unități școlare.
Și toate aceste lucruri se întâmplă din cauza unor prevederi, ordine ale MEN care se succed de mai mulți ani.
Când se aprobau în cadrul Consiliului de Administrație al ISJ persoanele pensionabile, cu merite deosebite și care întruneau anumite criterii, care obțineau dreptul de a mai lucra 1 – 3 ani în învățământ – numărul acestora era de 20 – 25 persoane / an.

Prin lăsarea la latitudinea școlilor, acum ISJ doar ia la cunoștință lista trimisă de unitățile școlare, numărul persoanelor pensionabile care obțin dreptul de a mai lucra în învățământ 1- 3 ani a crescut la cca 120/an școlar.
Persoanele pensionabile / care au îndeplinit vârsta standard de pensionare nu sunt însă doar în rândul cadrelor didactice, ci și din rândul personalului didactic auxiliar și nedidactic.
O altă neclaritate o avem în ceea ce privește stabilirea numărului de norme ce vor fi reduse – de ce 15 norme pentru învățământul special și CJRAE și de ce 65 pentru învățământul de masă. De ce reducerea de norme, când multe unități școlare au încadrarea sub necesar ?
E posibil ca un ISJ să poată face reducerea respectivă doar din învățământul de masă. Și în județul Suceava există unele școli care au o supraîncărcare a normelor luând în considerare numărul de clase / numărul de elevi și mă refer la personalul didactic auxiliar și nedidactic.
Susțin faptul că fiecare categorie are rolul său, dar să faci reduceri din învățământ din cauză că nu mai știi de unde să faci rost de bani, când se cheltuiesc bani de la buget aiurea, mi se pare o măsură disperată.
Nemulțumirile personalului din învățământ cresc pe zi ce trece, exemplific doar câteva:
– încercarea de blocare prin programul Edusal a plății cu ora;
– obligația pentru catedră pentru directori;
– scad salariile pentru anumite funcții: asistente și infirmiere din învățământul special, contabili;
– pentru infirmierele din învățământul special s-a găsit o soluție doar pe hârtie: programul de salarizare are un câmp nou dar prin introducerea sumelor compensatorii salariul nu se modifică cu nimic în plus la adăugarea sumelor respective;
– voucherele de vacanță au fost date foarte târziu – la finele lunii iunie / începutul lunii iulie când cei mai mulți aveau deja programate concediile;
– încercarea de birocratizare excesivă prin introducerea unei obligații de justificare a diferenței orelor de la norma didactică la 8 ore pe zi de muncă, cu toate că Legea 1 – a educației are prevederi clare;
– supraîncărcarea numărului de elevi la clase – peste 35/37 elevi, inclusiv în grădinițe;
– neplata sentințelor judecătorești – cu dobânzile dar și cu alte drepturi salariale – sentințe definitive din 2014;
– neplata sporului pentru condiții deosebite cu toate că există Regulament aprobat și expertizare a locurilor de muncă; programul Edusal are câmp prevăzut, dar valoarea sumei trebuie să fie egală cu ,,0”
– formulă de calcul impusă de MEN pentru calcularea dobânzilor, luându-se în calcul salariul net și nu salariul de bază, așa cum calculează orice expert contabil; programul de salarizare prevede însă reținerea impozitului de 10 % – cu toate că acest calcul se vrea calculat la net;
– nerespectarea dispozitivului sentințelor cu ,,dobânda legală”; MEN interpretează dobânda legală ca fiind doar dobândă remuneratorie, chiar dacă instanțele și legea interpretează altfel – dobânda legală = dobândă remuneratorie + dobândă penalizatoare ;
– manuale școlare cu greșeli;
– nealocarea sumelor necesare pentru hrana elevilor instituționalizați în învățământul special pentru zilele de sâmbăta și duminica – doar pentru cei care nu pot merge acasă săptămânal ;
– neasigurarea mijloacelor de învățământ necesare etc.
Sunt doar câteva nemulțumiri sesizate de membrii noștri de sindicat. Și vinovați de aceste neajunsuri nu sunt nici ISJ – urile, care sunt efectiv împinse de MEN la nerespectarea legislației nici unitățile școlare. Vinovat este MEN. O mare parte din vină o are și fostul ministru al MEN !
Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a solicitat Guvernului României să dispună măsuri urgente pentru stoparea diminuării numărului de posturi și a salariilor personalului din învățământ – măsuri ilegale, inoportune și în contradicție cu interesul învățământului și cu necesitatea asigurării unui act educațional de calitate. (Președinte Uniune, Traian Corneliu Pădureț)

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *