Transporturi fictive de lemn pe ruta Baia – Cornu Luncii. Garda Forestieră Suceava a confiscat aproape 350 metri cubi de lemn –  bușteni și cherestea de  proveniență ilegală

Inspectorul Șef al Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel a anunțat că în perioada 14.02.2022 – 18.02.2022, pe baza informațiilor deținute la nivelul Gărzii Forestiere Suceava cu privire la transporturi fictive de materiale lemnoase pe drumurile  publice, s-a demarat o acțiune de verificare împreună cu lucrători de poliție din cadrul I.P.J. Suceava –  Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol.

Astfel, au  fost  efectuate verificări specifice asupra legalității transporturilor efectuate, ocazie cu care s-a constatat că primul operator economic, cu două puncte de lucru pe raza comunei Baia, a emis fictiv în data de 17.01.2022 și la data de 05.02.2022 un număr total de 6 avize de însoțire în baza cărora a simulat 4 transporturi de materiale lemnoase care totalizează un volum de 200,58 mc bușteni rășinoase. La transporturile ”efectuate”, au fost utilizate ca mijloace de transport, autoutilitarele aparținând destinatarului materialelor lemnoase, punctul de descărcare fiind în Sasca Nouă, comuna Cornu Luncii, în depozitul aparținând celui de-al doilea operator economic.

Acest fapt a fost demonstrat cu ajutorul informațiilor generate de aplicația SUMAL 2.0 și a imaginilor înregistrate de camerele video fixe existente pe traseul  înregistrat de cele 4 transporturi.

S-a constatat faptul că, atât emitentul cât și destinatarul, la întocmirea avizelor de însoțire și la crearea transporturilor în aplicația SUMAL 2.0, pentru crearea senzației de legalitate, au utilizat fotografii neconforme cu realitatea, fiind încărcate fotografii ale altui mijloc de transport.

Kilometraj al altui mijloc de transport față de cel consemnat în avizul de însoțire

Kilometraj al mijlocului de transport consemnat în avizul de însoțire

Drept urmare, autoritățile au procedat la verificarea activității ambilor operatori economici  care au ca obiect de activitate prelucrarea primară a lemnului și comercializarea materialelor lemnoase.

În cazul operatorului economic care a expediat materialele lemnoase, în depozitele societății, neluând în considerare cele 4 transporturi fictive, s-a constatat un volum de 221,25 mc buștean rășinoase și 12,92 mc cherestea de rășinoase în plus față de documentele scriptice, fără a putea fi justificată proveniența legală. De asemenea, au fost identificate cazuri în care operatorul economic nu a respectat prevederile legale referitoare la condițiile de efectuare a fotografiilor necesare și obligatorii la începerea transporturilor de materiale lemnoase. În consecință, s-a procedat la sancționarea contravențională a operatorului economic cu amenzi totalizând 23000 lei și s-a dispus confiscarea un volum de 40,71 mc buștean rășinoase și 12,92 mc cherestea rășinoase  cu o valoare totală de 19562 lei.

În acest caz, pentru diferența de volum de 200,58 mc buștean de rășinoase aferent celor 4 transporturi fictive, întrucât faptele constatate pot constitui elementele constitutive ale unei infracțiuni, se va sesiza organele de cercetare penală competente.

În cazul operatorului economic destinatar al materialelor lemnoase, în depozitul societății, fără a fi luate în considerare cele 4 transporturi fictive, s-a constatat un volum de 334,7 mc buștean rășinoase în plus față de documentele scriptice, fără a putea fi justificată proveniența legală.

Au mai fost constatate încălcări ale prevederilor legale privind obligația împrejmuirii depozitului de material lemnos, precum și cazuri în care operatorul economic nu a respectat prevederile legale referitoare la condițiile de efectuare a fotografiilor necesare și obligatorii la începerea transporturilor de materiale lemnoase. S-a procedat la sancționarea contravențională a operatorului economic cu amenzi totalizând 35000 lei și s-a dispus confiscarea materialelor lemnoase în cauză cu o valoare totală de 66940 lei.

Garda Forestieră Suceava va continua verificările cu privire la proveniența și trasabilitatea materialului lemnos.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *