Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (Chișinău, Republica Moldova) au semnat un acord bilateral. Cooperarea în cadrul programelor de cercetare, mobilități studențești – principalele direcții de cooperare

Vineri, 29 noiembrie 2019, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a primit vizita unei delegații oficiale a Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”, din Chișinău, Republica Moldova, din care au făcut parte dr.hab. Aurelia Hanganu, Rectorul instituției, alături de Sorin Șclearuc, specialist principal în cadrul Secției studiu și managementul calității, și Veaceslav Șuiu, specialist superior în cadrul Serviciului relații internaționale.

Cu această ocazie, conducerile celor două universități au semnat un acord bilateral, având drept scop dezvoltarea cooperării academice între părți, în domeniile de interes comun. Principalele direcții de cooperare prevăzute în acord includ, printre altele, publicarea în comun a rezultatelor cercetărilor științifice și schimbul de publicații, realizarea mobilităților studenților și recunoașterea rezultatelor academice obținute în cadrul acestor mobilități, promovarea programelor de formare oferite de partener și diseminarea acestor informații în rândul propriei comunități academice, derularea unor programe de studiu comune în format  diplomă dublă sau/și diplomă comună și dezvoltarea relațiilor de colaborare între școlile doctorale din cadrul celor două instituții de învățământ și susținerea efectuării unor stagii de documentare pentru doctoranzi și tineri cercetători.

Un alt punct important prevăzut în acord îl reprezintă cooperarea în cadrul programelor de cercetare. În acest sens, este prevăzută colaborarea cu scopul atragerii de finanțări externe (europene sau de altă natură), care vor permite dezvoltarea și implementarea unor proiecte comune de cercetare, cu sau fără participarea altor parteneri, și facilitarea accesului la propriile laboratoare sau centre de cercetare pentru reprezentanții partenerului. De asemenea, cele două universități și-au asumat identificarea de oportunități pentru autori și încurajarea publicării de articole în periodicele științifice ale celeilalte părți și în volumele colective editate sub egida acestora.Publicațiile comune ale autorilor se vor edita în baza unor contracte care vor reglementa detaliile privind stabilirea editorului/ editorilor, implicațiile financiare și distribuția.

În ceea ce privește mobilitățile studențești, este prevăzută încheierea unor acorduri specifice care să permită, anual, unui număr de 2-5 studenți să urmeze cursuri în cadrul universității partenere, studenții aflați în mobilitate fiind scutiți de taxe de școlarizare în cadrul universității gazdă. Referitor la mobilitățile cadrelor didactice, acestea vor fi de predare sau de formare, punându-se accentul pe cooperarea pentru crearea și derularea unor programe de studii gestionate în comun, în cadrul uneia dintre instituții, în funcție de nevoile specifice identificate în cadrul parteneriatului.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *