Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava derulează, în parteneriat cu Universitatea Națională Politehnică din Odessa, proiectul transfrontalier Educational University Romanian-Ukrainian Cross-Border Cooperation – UNIV.E.R-U

În cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în calitate de beneficiar principal, alături de Universitatea Națională Politehnică din Odessa (ONPU), în calitate de partener, va derula, începând cu această lună, proiectul intitulat Educational University Romanian-Ukrainian Cross-Border Cooperation – UNIV.E.R-U, Cod EMS ENI 2SOFT/1.1/115.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, bugetul total al proiectului fiind de 328.743 Euro (1.572.081,90 RON) din care alocat de Uniunea Europeană 295.683 Euro (1.413.985,67 RON), în cadrul Priorității 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educației în vederea creșterii accesului la educație și a calității educației. Obiectivul principal constă în dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de învățământ superior, în aria de acțiune a programului, prin cooperare transfrontalieră, în beneficiul direct al studenților, comunităților academice și minorităților românești/ucrainene din Suceava și Odessa.

Echipa de proiect își propune: pregătirea a 120 de studenți pentru adaptarea la noile realități de pe piața muncii, în cadrul unor școli de vară/iarnă; informare și asistență cu privire la programe de cooperare bilaterală, mobilități, stagii de cercetare etc. pentru peste 10.000 de studenți; implicarea a 30 de cadre universitare/de cercetare în elaborarea de mecanisme, metodologii, curriculă, instrumente și prin schimburi de experiență și transfer de bune practici; informarea a cel puțin 700 de cadre didactice/cercetare cu privire la rezultate; oferirea posibilității minorităților naționale române/ucrainene de a studia în instituții de învățământ superior în limba lor maternă, prin implicarea directă a cel puțin 10 tineri; elaborarea și oferirea unor seturi de materiale informative și manuale privind posibila cooperare în domeniul educației și inovării în cel puțin 15 universități din aria de acțiune a programului; implicarea mass-mediei și a organizațiilor nonguvernamentale din zona de frontieră din România și Ucraina interesate de activitățile proiectului în vederea diseminării informațiilor despre proiect. Grupurile țintă sunt similare pe ambele părți ale frontierei: studenți USV și ONPU, personalul academic/de cercetare din USV și ONPU, români sau vorbitori de limba română de pe teritoriul Ucrainei și ucraineni sau vorbitori de limba ucraineană de pe teritoriul României, în special tineri activi – studenți sau viitori studenți.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: studenți USV și ONPU, personal academic/de cercetare din USV și ONPU, alte instituții de învățământ superior conexe tematicii programului, reprezentanți ai mass-mediei sau ai organizațiilor neguvernamentale din zona de frontieră din România și Ucraina. Informații suplimentare privind derularea proiectului Educational University Romanian-Ukrainian Cross-Border Cooperation – UNIV.E.R-U pot fi obținute de la coordonatorul acestuia, Lector dr. Marcela Șlusarciuc, tel: +40230216147, fax: +40230520080, e-mail: slusarciuc.marcela@usv.ro.

Please follow and like us:

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *