USV DERULEAZĂ PROIECTUL MOTIVAȚIE ACADEMICĂ ÎN ȘTIINȚE INGINEREȘTI (MASI). BENEFICIARI – STUDENŢI DIN ANUL I PROVENIND DIN GRUPURI DEZAVANTAJATE SAU AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC

Proiectul derulat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, intitulat Motivație Academică în Științe Inginerești (MASI), aflat în plin proces de implementare (2017 – 2020), este dedicat studenților din anul I ai facultății și cuprinde un set complex de activități de tutoriat studențesc, organizarea de cercuri și activități nonformale de motivare și orientare în carieră.

În primele 6 luni de implementare a proiectului ROSE – MASI, 120 de studenți din anul I ai Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din Suceava, provenind din grupuri dezavantajate sau aflați în situații de risc, au beneficiat de activitățile organizate de 12 cadre didactice și 10 studenți voluntari din anii terminali. Cele mai apreciate activități au fost cele de consiliere profesională și tutoriat, workshop-urile care au pus în evidență dezvoltarea exponențială a tehnologiilor moderne și impactul lor asupra societății, vizitele de studiu la muzee, contactul direct cu mari companii naționale cu activitate în domenii prioritare în Romania (IT, energie, mediu) și deplasările organizate pe platforme de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

O primă evaluare a rezultatelor derulării proiectului Motivație Academică în Științe Inginerești indică faptul că, la nivelul județului Suceava, trecerea tinerilor de la mediul preuniversitar la cel universitar se produce cu ușurință și, totodată, că studenții suceveni din anul I au motivația necesară parcurgerii pregătirii de specialitate, aspecte ce facilitează integrarea acestora în firme din domeniul calculatoarelor, informaticii, energeticii sau al sistemelor electrice.

„Pornind de la faptul că planul de învățământ pentru domeniile de studii inginerești conțin în primul an preponderent discipline fundamentale (matematică, fizică, programare etc.), descurajante pentru unii studenți, proiectul derulat la nivelul facultății noastre reușește să facă o incursiune în domeniul de pregătire al studenților prin prezentări, workshop-uri, vizite de studiu, întâlniri cu absolvenți ai facultății, introducere în antreprenoriat, orientare în carieră și consiliere profesională, dezvoltarea gândirii creative prin activități de inovare și inventică, tutoriat, îndrumare și sprijin”, a declarat directorul de proiect, prof. dr. ing. Laurențiu Dan Milici.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.