VOUCHERELE DE VACANȚĂ – UN EȘEC?

Luna iulie 2018 a adus pentru angajații din învățământ mult așteptatele vouchere de vacanță.
Foarte, foarte târziu !
Ministerul Educației Naționale – prin repetate ,,bâlbe” – a reușit să determine primirea voucherelor în luna iulie și nu în luna aprilie / mai așa cum ar fi fost normal pentru ca toți angajații din învățământ să le poată valorifica.
Toate locurile negociate de organizația noastră cu diverse locații turistice au fost valorificate. Foarte mulți colegi umblă în prezent pe la diverse agenții pentru a putea valorifica voucherele primite. Încercăm să intermediem negocierea cu diverse agenții de turism pentru ca cea mai mare parte dintre colegii noștri să poată valorifica aceste vouchere în perioada de vară.
Ministerul Educației Naționale nu știa că marea majoritate a angajaților din învățământ pot merge în concediu doar în perioada vacanțelor școlare și, în special, pe perioada vacanței de vară?
Voucherele au valabilitatea de un an de la data primirii. Este important să se știe că acestea pot fi valorificate până în iulie 2019, adică poți achita sejurul și în luna mai/iunie anul viitor și să mergi în concediu în iulie/august 2019! În considerare se ia data achitării sejurului!
Foarte multe locații care sunt pe lista celor care au eliberat voucherele refuză sub diverse pretexte să primească la plată voucherele pe suport de hârtie sau card.
În perioada de vârf preferă plată cu cash, sperând că deținătorii de vouchere vor apela la ei și în extrasezon.
Majoritatea agențiilor de turism sunt mulțumite de acordarea acestor vouchere. Vânzările lor au crescut și datorită faptului că foarte multe persoane care nu-și permiteau o vacanță au apelat la ei primind acest drept acum.
Voucherele de vacanță au fost acordate pentru refacerea capacității de muncă și pentru stimularea turismului. Cred că partea a doua a fost realizată, prima parte mai puțin… Acordarea acestui drept, cu o întârziere nepermisă, a mai creat un stres în plus pentru cei mai mulți dintre angajații din învățământ.

Și pentru că în România nu se dorește continuitate, acest drept se va asigura începând cu 1 decembrie 2018 sub o altă formă! Abia ce ne învățăm/obișnuim cu un sistem și îl și schimbăm…
Legea 153/2017 prevede la art.25 că începând cu luna decembrie 2018 ordonatorii de credite acordă OBLIGATORIU o indemnizație de vacanță în valoarea unui salariu minim brut în plată, iar modalitatea de acordare se va stabili prin hotărâre a Guvernului. Sperăm ca hotărârea Guvernului să se dea din timp pentru ca cei în drept să se folosească de suma cuvenită. Orice persoană dorește să-și planifice concediul din timp – luna aprilie – mai.
Se vehiculează ca modalitate de acordare primirea sumei respective înainte de plecarea în concediu, iar beneficiarul să justifice în termen de 6 luni de la valorificarea dreptului cheltuirea sumei prin documente justificative – facturi / etc.
Se ridică din nou aceeași problemă – primirea sumei la plecarea în concediu nu ne ajută la planificarea din timp, rezervare etc.
Și mai apare o problemă și mai mare pentru unii (sunt unele excepții în lege): încadrarea în sporuri de maxim 30 % a ordonatorului de credite pentru a putea acorda indemnizația de vacanță; indemnizația de vacanță se va considera un spor!!!!
Legea 153/ 2017 prevede :
,,Limitarea sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor și a altor drepturi
ART. 25 (1) Suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru instituțiile din sistemul sanitar și cele din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor lunare, după caz.
(4) Începând cu data de 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă, obligatoriu, o indemnizație de vacanță. Modalitatea de acordare se stabilește prin hotărâre a Guvernului.
(5) Valoarea anuală a indemnizației de vacanță este la nivelul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic.

(6) Indemnizația de vacanță prevăzută la alin. (4) și (5) se acordă cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1).
(7) Indemnizația de vacanță nu se acordă persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite.”

Ne întrebăm care ar fi varianta mai bună: vouchere sau bani cash ????

A fost un eșec acordarea voucherelor de vacanță ? Sau doar modalitatea de acordare pentru cei din sistemul de învățământ ?
Din moment ce Legea 153 este din iulie 2017, știau guvernanții că va fi un eșec acordarea de vouchere în 2018 și au și prevăzut altă modalitate din decembrie 2018 ? Sau suntem doar cobai?

Colegii care au reușit sau vor reuși să valorifice voucherele, cu siguranță, vor fi mulțumiți ceilalți, cu siguranță, nu……

Președinte U.J.S. ,, Pro – Educația”  Suceava,  prof. Traian Corneliu Pădureț

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *