Actualitate

Criză în sistemul judiciar după abrogarea pensiilor de serviciu: procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava își restrâng activitatea la cauzele ce presupun situaţii de urgenţă, se reduce programul de primire a plângerilor și cel de acordare a audiențelor la 2 ore/zi,

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

 La data de 30 ianuarie 2020 a avut loc Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a analiza posibilitatea declanşării unui protest având în vedere votul Plenului Camerei Deputaţilor din data de 28 ianuarie 2020, în sensul adoptării proiectului de lege Pl-x nr. 292/2019 privind abrogarea dispozițiilor legale care reglementează dreptul la pensia de serviciu al magistraţilor, din perspectiva încălcării independenţei şi afectării statutului constituţional al procurorilor, precum şi punctul de vedere al personalului auxiliar  şi conex de specialitate din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava şi al parchetelor din subordine, privind abrogarea dispozițiilor legale care reglementează dreptul la pensia de serviciu al personalului auxiliar de specialitate din instanţe si parchet.

 În cadrul Adunării Generale s-a formulat următorul punct de vedere:

Statutul judecătorilor şi procurorilor este reglementat la nivel constituţional, în art. 125 – pentru judecători şi în art. 132 – pentru procurori.

Potrivit art. 132 din Constituţia României, procurorii îşi desfăşoară (activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului \ ierarhic, sub autoritatea ministrului Justiţiei, iar funcţia de procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.

Statutul magistraţilor, astfel cum este reglementat prin Legea nr. 303/2004 stabileşte o serie de incompatibilităţi şi interdicţii pentru judecători şi procurori cum ar fi: judecătorilor şi procurorilor le este interzis să desfăşoare activităţi comerciale, să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură, să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome, să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic; judecătorii şi procurorii nu pot să facă parte din partide sau formaţiuni politice şi nici să desfăşoare sau să participe la activităţi cu caracter politic; judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca în exercitarea atribuţiilor să se abţină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor politice; judecătorii şi procurorii nu îşi pot exprima public opinia cu privire la procese aflate în curs de desfăşurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul; judecătorii şi procurorii nu pot să dea consultaţii scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanţe sau parchete decât acelea în cadrul cărora îşi exercită funcţia şi nu pot îndeplini orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat etc.

Pensia de serviciu a magistraţilor reprezintă o compensaţie pentru imposibilitatea exercitării unor drepturi fundamentale şi a fost reglementată în considerarea incompatibilităţilor stabilite pentru întreaga carieră profesională.

În acest sens s-a pronunţat şi Curtea Constituţională prin Decizia nr. 20/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000, care a statuat că pensia de serviciu pentru magistraţi a fost instituită în vederea stimulării stabilităţii în serviciu şi a formării unei cariere în magistratură.

Pensia de serviciu pentru magistraţi „nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensaţie parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutului special căruia trebuie să i se supună magistraţii”. Acest statut special impune magistraţilor „obligaţii şi interdicţii pe care celelalte categorii de asiguraţi nu le au.”

Prin Decizia nr. 873/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 433 din 28 iunie 2010, Curtea Constituţională, ţinând cont de jurisprudenţa sa anterioară referitoare la pensia de serviciu a magistraţilor, „constată că statutul constituţional al magistraţilor – statut dezvoltat prin lege organică şi care cuprinde o serie de incompatibilităţi şi interdicţii, precum şi responsabilităţile şi riscurile pe care le implică exercitarea acestor profesii – impune acordarea pensiei de serviciu ca o componentă a independenţei justiţiei, garanţie a statului de drept, prevăzut de art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală.”

Aceleaşi argumente sunt incidente şi în privinţa personalului auxiliar de specialitate din instanţe şi parchete care beneficiază de dreptul de pensie de serviciu. Acordarea acestui drept a reprezentat o compensare pentru restrângerea unor drepturi şi libertăţi şi instituirea unor interdicţii şi incompatibilităţi prin statutul special reglementat pentru această categorie de personal care participă la înfăptuirea actului de justiţie alături de magistraţi.

În unanimitate, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava prezenţi la Adunarea generală au apreciat că modificările legislative aduse prin votul exprimat în cadrul Plenului Camerei Deputaţilor din data de 28 ianuarie 2020, în sensul adoptării proiectului de lege Pl-x nr. 292/2019 privind abrogarea dispozițiilor legale care reglementează dreptul la pensia de serviciu al magistraţilor sunt de natură a afecta grav statutul constituţional al magistraţilor.

Având în vedere toate cele prezentate anterior, Adunarea generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, cu unanimitate de voturi, a hotărât:

  1. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava urmează a-şi restrânge activitatea la cauzele ce presupun situaţii de urgenţă care urmează a fi apreciate în concret de fiecare procuror;
  2. Se reduce programul de primire a plângerilor la 2 ore/zi, respectiv în intervalul orar cuprins între orele 10:00 – 12:00, plângerile, cererile, memoriile urmând a fi depuse la grefa unităţii;
  3. Se reduce programul de acordare a audienţelor la 2 ore/zi, respectiv în intervalul orar cuprins între orele 10:00 – 12:00.

 Hotărârea Adunării Generale îşi va produce efectele în intervalul 30.01.2020 – 07.02.2020, urmând ca în funcţie de evoluţia situaţia generate de abrogarea dispoziţiilor legale menţionate anterior, să se reanalizeze situaţia şi să se aprecieze cu privire la luarea unor măsuri pe viitor.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *