Guvernul României susține fără echivoc dezvoltarea agriculturii modificând şi completând Legea cooperației agricole, transmite senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache

”Guvernul României susține fără echivoc dezvoltarea agriculturii modificând şi completând Legea cooperației agricole nr. 566/2004”,  transmite senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache

Conform modificărilor făcute fermierii, membrii dintr-o cooperativă, beneficiază de o serie de facilități fiscale.
Astfel, cooperativele agricole beneficiază de următoarele măsuri, care constituie derogări de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
a) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole care procesează produsele agricole şi/sau care produc/comercializează material genetic şi/sau au activitate de creştere şi/sau activitate de reproducţie, astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producţie, în cazul celor nou înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înfiinţate;
b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producţie în cazul celor nou înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani, începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înfiinţate care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent, o cifră de afaceri anuală netă de până la 3.000.000 euro, cursul de schimb este cel valabil la încheierea exerciţiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;
c) scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi şi de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice, respectiv persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă;
d) prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cooperativele agricole care
îndeplinesc condiţiile de microîntreprinderi nu intră sub incidenţa Titlului III «Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor» şi datorează impozit pe profit;
e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile şi pe terenurile utilizate pentru obţinerea producţiei agricole valorificate prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectaţiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
f) scutirea membrilor cooperativelor agricole de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperativele agricole de la aceştia.
Facilităţile fiscale se acordă în integralitate membrilor cooperatori care au valorificat în anul anterior celui pentru care se datorează impozitele, cel puţin 50% din producţia obţinută prin/către cooperativele agricole.
În cazul în care cooperativele agricole se lichidează voluntar într-o perioadă de timp mai mică decât cea pentru care acestea au beneficiat de scutirile prevăzute în prezenta lege, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de la data aplicării facilităţii, potrivit legii. În acest caz, cooperativele agricole au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative.
Stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori vor beneficia de scutiri se va face prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului finanţelor publice şi ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
Cooperativele agricole au acces la subvenţii şi la fondurile publice, precum şi la fonduri europene, prevăzute în programul de susţinere a agriculturii României. Recunoaşterea cooperativelor agricole ca grupuri de producători pentru a beneficia de toate drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare se realizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Se înfiinţează Registrul Naţional al Cooperativelor Agricole din România, sistem electronic, constituit pe baza datelor şi informaţiilor furnizate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
Registrul Naţional al Cooperativelor Agricole se realizează, se actualizează şi se administrează de către Ministerul Agriculturii. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are obligaţia de a transmite anual Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale datele şi informaţiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale de înfiinţare și declarare a situaţiilor financiare anuale, respectiv denumire forme juridice, codul CAEN – sector de activitate, cod fiscal, cifra de afaceri, profit sau pierderi, număr de angajaţi, anul înfiinţării, localitatea, adresa şi datele de contact: reprezentant, telefon, fax, email.”
În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii va fi elaborat ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru stabilirea criteriilor
privind scutirea membrilor cooperatori de la plata unor impozite.

Cooperativa agricolă este definită de lege ca o asociaţie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică şi socială în interesul privat al membrilor săi.
Persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanţă cu legislaţia în vigoare sau să aibă cod CAEN principal din Secţiunea A, «Agricultură, silvicultură şi pescuit» diviziunea 01, secţiunea C «Industria prelucrătoare» diviziunea 10, 11, 12.”
Modificările legislative au fost promulgate de președintele României prin decretul din 8 Ianuarie 2019

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *