Unde vor funcționa structurile Consiliului Județean și Prefecturii, după incendiul de ieri de la Palatul Administrativ. Hotărâre în ședință de îndată a Consiliului Județean

Consiliul Județean Suceava, reunit în ședință de îndată în această după amiază a aprobat o hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea spațiilor de funcționare a Consiliului Județean Suceava și a Instituției Prefectului – Județul Suceava, ca urmare a incendiului din data de 6 martie 2021 de la imobilul Palatul Administrativ, de pe strada Ștefan cel mare nr. 36 din municipiul Suceava.

Prin această hotărâre se stabilește funcționarea în cadrul imobilului Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava, situat în strada Ion Grămadă nr. 1-3, municipiul Suceava a următoarelor structuri din cadrul Consiliului Județean Suceava:

Președintele Consiliului Județean Suceava;

Vicepreședinții Consiliului Județean Suceava;

Administratorul Public al județului;

Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Suceava;

Cabinetele Vicepreședinților Consiliului Județean Suceava;

Compartimentul secretariat;

Serviciul Buget;

Direcția Finanțe – Contabililitate, cu excepția Compartimentului programe guvernamentale, venituri bugetare și executare silită;

Compartimentul salarizare.

Toată corespondența Consiliului Județean Suceava se va depune la imobilul de pe strada Ion Grămadă, nr. 1-3.

Se stabilește funcționarea  în cadrul imobilului Muzeului Național al Bucovinei – Muzeul Științele Naturii, situat pe strada Ștefan cel Mare nr. 33, municipiul Suceava, a următoarelor structuri din cadrul Consiliului Județean Suceava:

Secretarul general al județului;

Direcția administrație publică locală, cu excepția Compartimentului secretariat.

Se stabilește funcționarea în cadrul imobilului Bibliotecii ”I.G. Sbiera”, de pe strada Mitropoliei nr.4, municipiul Suceava a structurii Serviciul de proiecte din fonduri externe din cadrul Consiliului Județean Suceava.

Se stabilește funcționarea în cadrul imobilului Muzeului Național al Bucovinei – Muzeul de Istorie, de pe strada Ștefan cel Mare nr. 33, municipiul Suceava a structurii Serviciului logistic din cadrul Consiliului Județean Suceava.

Se stabilește funcționarea în cadrul imobilului Centrului Cultural Bucovina, situat pe strada Universității nr. 2  din municipiul Suceava a structurii Serviciului resurse umane și relații  cu instituțiile publice, cu excepția  Compartimentului salarizare.

Se stabilește funcționarea în cadrul imobilului Centrul Național de Informare Turistică, de pe strada Mitropoliei nr. 4 din municipiul Suceava a următoarelor structuri din cadrul Consiliului Județean Suceava:

Direcția tehnică, cu excepția Serviciului UIP și UMP;

Serviciul achiziții publice și contracte.

Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 39/2021 privind revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Suceava asupra imobilului situat pe strada Oituz nr. 15, municipiul Suceava și darea în administrare a acestui imobil unor unități subordonate Consiliului Județean Suceava.

Se stabilește funcționarea în cadrul imobilului situat pe strada Oituz nr. 15, municipiul Suceava a următoarelor structuri din cadrul Consiliului Județean Suceava:

Direcția Arhitect șef;

Biroul audit public intern;

Serviciul Turism (CNIPT);

Serviciul Diasporă și Parteneriate externe;

Compartiment Corp Control al Președintelui;

Biroul Strategie Dezvoltare Județeană;

Compartimentul programe guvernamentale, venituri bugetare și executare silită.

Se aprobă cererea Instituției Prefectului – Județul Suceava și se alocă pentru funcționarea acestei instituții spații în imobilul Muzeului Național al Bucovinei – Muzeul de Istorie, de pe strada Ștefan cel Mare nr.33, municipiul Suceava. Predarea – primirea spațiilor se va realiza pe bază de protocol.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *